اخبار
1398/04/26
مراسم درگذشت مامور حفاظت فيزيکي مر کز سورشجان در اداره کل برگزار شد
1398/04/26 07:48:25
اجراي طرح توانمندسازي و تربيت نيروي کارماهر در محلات هدف بازآفريني استان
1398/04/22 11:05:49
آموزش مهم ترين عامل شايستگي نيروهاي انساني است
1398/04/15 13:04:25
تا کسي مهارت نداشته باشد نمي تواند شغلي داشته باشد
1398/04/15 11:26:44
مرکز scdدر دانشگاه پيام نور تاسيس شد
1398/04/15 10:56:34
نشست صميمي مدير کل با بانوان دختر اداره کل
1398/04/05 13:31:05
تفاهم نامه اي في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و بيمه ملت منعقد شد
1398/04/05 13:24:30
نقش تاثير گذار آموزش فني و حرفه اي در قرارگاه مهارت آموزي سربازان
1398/04/04 08:29:40
کميته حقوق شهروندي در اداره کل تشکيل شد
1398/04/04 08:20:56
آزمون الکترونيکي جذب سرباز مربي برگزارشد
1398/04/02 07:47:43
بازديد مدير کل استان از مرکز بروجن
1398/04/01 11:14:34
ديدار مدير کل استان از روند اجرايي مسابقات علمي و کاربردي شاخه کار و دانش بروجن
1398/04/01 11:06:19
ديدار مدير کل استان با فرمانداربروجن
1398/03/29 08:44:30
افتتاح آموزشگاه آشپزي و شيريني پزي دستپخت
1398/03/26
برگزاري آزمونهاي الکترونيکي جذب سرباز مربي
1398/03/25
جهت پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي کلاسهاي آموزشي برگزار ميگردد
1398/03/23 13:08:09
کارگاه آموزشي ثبت نام تمديد و تعويض تشکيل شد
1398/03/23 11:33:13
اجراي دوره آموزشي جهت بازرسين آموزشگاههاي آزاد
1398/03/23 11:28:03
برگزاري جلسه کانون انجمن صنفي آموزشگاههاي آزاد در دفتر مدير کل
1398/03/23
دومين جلسه هيات نظارت آموزشگاههاي آزاد تشکيل شد
1398/03/19
جلسه صرفه جويي و بهره وري با هدف همکاري و تعامل دلسوزانه کارمندان اجرا مي شود.
1398/03/19
بسيج ملي کنترل فشار خون همزمان در استان در اداره کل آموزش فني و حرفه اي نيز اجرا شد
1398/03/18
تبريک عيد سعيد فطر
1398/03/18
چهاردهم خرداد سالروز عروج ملکوتي حضرت امام خميني(ره)
1398/03/12
برگزاري اولين جلسه ستاد اقامه نماز در اداره کل
1398/03/11
شرکت مدير کل و همکاران در راهپيمايي روز قدس
1398/03/07 13:49:38
برگزاري کارگاه مشترک مشاوره شغلي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در دانشگاه پيام نور شهرکرد
1398/03/07 09:54:42
پاک سرشت: از چالش بي سوادي به چالش بي مهارتي رسيده‌ايم
1398/03/05 15:15:01
ثبت نام متقاضيان تفاهم نامه و صنعت ساختمان آغاز شد
1398/03/05
بازديد مدير کل آموزش فني و حرفه اي از مرکز شلمزار
صفحه 1 از 70