اخبار
1399/04/18 20:14:46
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان با کارکنان مرکز آموزش فني و حرفه اي فارسان ديدار و گفتگو کرد
1399/04/18 14:27:11
ديدار مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان با امام جمعه شهرستان فارسان
1399/04/18
ديدار مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان با فرماندار شهرستان فارسان
1399/04/17 09:43:52
فرماندار شهرستان سامان با مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان ديدار و گفتگو کرد
1399/04/15 11:32:42
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و معاونت سرمايه انساني سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) استان
1399/04/15 11:15:03
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و معاونت تربيت و آموزش فرماندهي نيروي انتظامي استان
1399/04/14 08:41:29
مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان روز قلم را به صاحبان قلم تبريک گفت
1399/04/12
ديدار مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان با کارکنان مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان لردگان
1399/04/12 12:48:45
مهارت جزئي از زندگي امروز ماست
1399/04/12 12:43:51
آموزش هاي فني و حرفه اي بيکاري را کاهش مي دهد
1399/04/11 14:46:05
جلسه هم انديشي و بررسي مسائل و مشکلات مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان لردگان
1399/04/09 14:48:59
مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان با مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان ديدار و گفتگو کردند
1399/04/09 13:08:55
برگزاري جلسه تحليل طرح تکاپو با حضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان
1399/04/08 13:27:47
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري با بسيج مهندسين صنعتي استان چهارمحال و بختياري
1399/04/08 13:23:20
جهش توليدنيازمند نيروهاي انساني متخصص و ماهر است
1399/04/08 13:19:05
ديدار رئيس مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهرکردبا مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان
1399/04/07 13:07:29
برگزاري اولين کميته مديريت عملکرد سال 99 در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
1399/04/04 07:47:52
تجليل مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان به مناسبت روز دختر از بانوان شاغل در مرکز شماره يک شهرکرد و اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
1399/03/30 12:42:16
آيين معارفه مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
1399/03/22 11:09:40
برگزاري اولين مرحله آزمون کتبي کاغذي هماهنگ ،تفاهم نامه و صنعت ساختمان در سال جاري در استان
1399/03/19 13:42:17
نشست هم انديشي مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان با رئيس بسيج هنرمندان استان
1399/03/19 13:33:06
جلسه شوراي پژوهشي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
1399/03/18
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان با اهداء لوح از نمايندگان مردم استان چهارمحال و بختياري در مجلس شوراي اسلامي تقدير و تشکر کرد
1399/03/13
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و دبير کارگروه زنان روستائي و عشاير و مناطق محروم معاونت زنان و خانواده رياست جمهور
1399/03/12 07:47:53
برگزاري اولين جلسه سنجش و ارزشيابي استان
1399/03/11 09:36:37
برگزاري اولين جلسه شوراي معاونين با حضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان
1399/03/10 07:47:08
ديدار مدير موسسه جمعيت اجتماعي و فرهنگي زنان استان چهار محال بختياري با مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان
1399/03/08 12:13:50
تبريک دبير کانون کشوري به مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان به جهت انتصاب شايسته ايشان
1399/03/01 09:07:00
آموزشهاي مهارتي فني و حرفه اي جهت سربازان وظيفه نيروي انتظامي شهرستان لردگان
1399/02/28 12:03:49
انعقاد تفاهم نامه همکاري في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با اداره کل امور عشاير استان
صفحه 1 از 78