اطلاعیه ها
1397/08/07 16:46:18
راه اندازي سامانه تقاضاسنجي روستايي
1397/07/16 08:19:33
آگهي جذب سرباز مربي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
1397/06/03
دفترچه آموزشي سه ماهه سوم97
1397/05/09
دفترچه آموزشي سه ماهه دوم 97
1397/03/17 09:02:43
جشنواره انتخاب مربيان و روساي نمونه (برتر) مراكز آموزش فني و حرفه اي بخش دولتي
1397/03/07
آگهي جذب سرباز مربي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
1397/01/22 12:43:06
دفترچه آموزشي سه ماهه اول 97
1396/11/04
فراخوان پژوهشي
1396/09/27
دفترچه آموزشي سه ماهه چهارم
1396/09/25 12:19:18
ثبت نام در سامانه مشمولين سربازي تمديد گرديد
1396/09/02
فراخوان پژوهشي
1396/07/02
سامانه مشمولين سربازي از تاريخ 96/9/14لغايت96/9/20 جهت ثبت نام براي اعزامي تاريخ 96/12/02 فعال خواهد بود.
1396/06/26
دفترچه راهنماي ثبت نام دوره هاي آموزشي سه ماهه سوم
1396/06/26
دفترچه راهنماي ثبت نام دوره هاي آموزشي سه ماهه سوم
1396/05/02
آگهي منازل سازماني
1396/03/31
آگهي مزايده عمومي
1396/03/22
دفترچه راهنماي ثبت نام دوره هاي آموزشي سه ماهه دوم
1396/03/08
اطلاعيه مسابقه کتابخواني جشنواره رضوي
1396/03/06
آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات
1396/01/29
نتايج مسابقات انگيزشي ويژه مديران آموزشگاههاي آزاد
1396/01/29
آگهي فراخوان شناسائي سرمايه گذار(نوبت اول) جهت طرحها و پروژه هاي عمراني
1396/01/24
آگهي فراخوان واگذاري مرکز تربيت مربي کرج
1396/01/21
دفترچه راهنماي ثبت نام دوره هاي آموزشي سه ماهه اول سال 96
1395/12/16 11:15:17
آگهي مزايده مرحله اول
1395/12/09 12:39:54
آگهي فراخوان واگذاري امکانات خوابگاهي ، رفاهي و ورزشي مرکز تربيت مربي کرج
1395/12/09 12:38:33
فراخوان طراحي نشان "سنجش مهارت" سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
1395/09/14 10:05:08
دفترچه الکترونيکي سه ماهه چهارم 95
1395/09/09 10:15:07
برگزاري مسابقات فرش بافي به ميزباني استان آذربايجان غربي
1395/08/27 13:50:02
اطلاعيه در خصوص به کارگيري سربازان کارشناس در مرکز کيار و سامان
1395/08/17
دومين آزمون الکترونيکي جذب سرباز مربي و سرباز کارشناس
صفحه 1 از 3