روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان خبر داد:
تيم واليبال بانوان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان نايب قهرمان مسابقات ورزشي کارکنان دولتي در استان چهارمحال و بختياري شد
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري مدير کل و کارکنان آموزش فني و حرفه اي در مسابقات ورزشي کارکنان دولت استان شرکت کردند و تيم واليبال بانوان اين اداره کل نايب قهرمان مسابقات شد.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي اظهار داشت: مسابقات ورزشي کارکنان دولت با شرکت 562 ورزشکار در قالب 86 تيم از 30 دستگاه اجرايي روز شنبه 15 دي ماه رأس ساعت 13با حضور مسئولان استاني و مديران دستگاه‌‌هاي اجرايي شرکت کننده در اين مسابقات، در مجموعه ورزشي تختي شهرکرد آغاز شد و اختتاميه اين مسابقات در تاريخ 3/11/97 رأس ساعت 13 در سالن غدير اداره کل ارشاد اسلامي برگزار گرديد و در اين مسابقات تيم واليبال بانوان اداره کل حائز رتبه دوم و نايب قهرمان اين مسابقات گرديد.