به گزارش روابط عمومي اداره کل:
برگزاري دوره آموزشي دوخت کت مردانه
دوره آموزشي دوخت کت مردانه جهت مربيان آموزشگاه‌هاي آزاد صنف طراحي و دوخت از تاريخ 9ارديبهشت آغاز گرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان چهارمحال و بختياري، دوره آموزشي دوخت کت مردانه جهت مربيان آموزشگاه‌هاي آزاد صنف طراحي و دوخت با مربيگري خانم طلعت آغاترابي از 9 ارديبشهت آغاز و تا 12 ارديبهشت ادامه خواهد داشت. اين دوره 30ساعت با مجوز مرکز تربيت مربي کرج برگزار گرديده است که 22نفر از مربيان در اين دوره شرکت کرده‌اند. آزمون دوره در تاريخ 25/02/98 برگزار مي‌شود که گواهي نامه اين دوره توسط مرکز تربيت مربي کرج صادر خواهد شد.