به گزارش روابط عمومي:
ديدار مدير کل استان از روند اجرايي مسابقات علمي و کاربردي شاخه کار و دانش بروجن
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري آماره مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان از مسابقات علمي و کاربردي شاخه کارودانش هنرستان علم و صنعت بروجن بازديد کرد.
کارگرمدير هنرستان علم و صنعت بروجن گفت:اين مسابقات با هدف آشنايي جامعه با توانمندي هاي هنرجويان شاخه کار و دانش و اشاعه فرهنگ کار و مهارت آموزي برگزار مي گردد.هدف از اين برگزاري سنجش شرايط مناسب براي بهبود روند کيفيت آموزشي و رفع نواقص احتمالي آن به جهت ارتقاء سطح معيارهاي مهارتي مي باشد.
کارگرخاطر نشان کرد:اين مسابقات در چهار رشته (برق صنعتي –نقشه کشي –اتومکانيک –تراشکاري)جهت برادران و (خياطي –حسابداري)جهت خواهران به ميزباني هنرستان علم و صنعت وهنرستان دکتر عزيزي بروجن برگزار مي گردد.
آماره مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت:اين مسابقات ضمن تنوع و کيفيت بخشي به محيط هاي يادگيري باعث تقويت و رشد و شکوفايي استعدادها و ترويج فرهنگ کارآفريني مي باشند.