کد مطلب: 51572
آگهي فراخوان شناسائي سرمايه گذار(نوبت اول)جهت طرحها و پروژه هاي عمراني
آگهي فراخوان شناسائي سرمايه گذار(نوبت اول) جهت طرحها و پروژه هاي عمراني
آگهی فراخوان شناسائی سرمایه گذار(نوبت اول)جهت طرحها و پروژه های عمرانی
تاریخ انتشار : 1396/01/29
نمایش : 2373
اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان چهارمحال وبختياري دراجراي ماده27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ودستور العمل شماره586206 مورخ25/4/1395،در نظر دارد پروژه ها ي نيمه تمام ودردست بهره برداري خود را به روشهاي ذيل به سرمايه گذاران واجد الشرايط واگذار نمايد.لذا سرمايه گذاراني که تمايل به اين امر دارندازتاريخ درج اين آگهي به مدت ده (10) روزميتواند جهت اعلام آمادگي واطلاع ازشرايط واگذاري پروژه ها به واحد دفتر فني اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان چهار محال وبختياري به نشاني :شهرکرد بلوار انقلاب –جنب هلال احمر مراجعه نمايند.درضمن  متقاضيان مي تواند از تاريخ چاپ آگهي به مدت ده روز با مراجعه به محل  پروژه از وضعيت آن مطلع گردند.
جهت هماهنگي هاي لازم با آقاي قطره (09131842836) مسئول دفتر فني اداره کل آموزش فني و حرفه اي مي توانيد در تماس باشيد.
 
 
رديف
 
نام پروژه
 
آدرس پروژه
برآورد هزينه سرمايه گذاري پروژه (ميليون ريال) مبلغ پايه اجاره بهاي يک سال  پروژه  (ميليون ريال) مدت زمان واگذاري پروژه (ماه)  
روش واگذاري
1 مرکزارتقاءمهارت شهرک صنعتي شهرکرد شهرکرد،شهرک صنعتي 2300 - 96 ساخت، بهره برداري،پرداخت اجاره وانتقال(BOLT)
2 مرکزارتقاءمهارت شهرک صنعتي بروجن بروجن،شهرک صنعتي 1010 - 72 ساخت، بهره برداري،پرداخت اجاره وانتقال(BOLT)
3 مرکز خود اشتغالي جونقان جونقان-جاده چشمه بلبل - 60 12 اجاره (Lease)
4 مرکز خود اشتغالي نقنه شهر نقنه - 48 12 اجاره (Lease)
5 مرکز خود اشتغالي چلگرد شهرچلگرد - 42 12 اجاره (Lease)
6 مرکز خود اشتغالي سورشجان سورشجان،بلوار انقلاب - 96 12 اجاره (Lease)
معاونت اداري و پشتيباني اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن