کد مطلب: 72033
تشکيل شوراي گشترس آموزش در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
تاریخ انتشار : 1397/08/14 09:37:02
نمایش : 720
تشکيل شوراي گشترس آموزش در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، شوراي گسترش آموزش فني و حرفه اي استان در تاريخ 12/8/97 به رياست سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در محل دفتر ايشان و با حضور کليه اعضا تشکيل شد.
موضوعات عنوان شده در اين جلسه شامل بحث تأسيس و راه اندازي مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان بن و همچنين  راه اندازي مرکز آموزش هتلداري چلوان  بود.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي در خصوص اين دو موضوع گفت: با توجه به تصويب شوراي گسترش استاني و همچنين با توجه به درخواست فرمانداري و شوراي شهر شهرستان بن، تأسيس و راه اندازي مرکز آموزشي اين شهرستان به تصويب اعضاء شوراي گسترش آموزش رسيد و مقرر گرديد جهت تعيين مکان و فضاي آموزشي جلسه اي با فرمانداري و شوراي شهر بن برگزار شود.
وي همچنين گفت: با توجه به مرکز چلوان و وجود پتانسيل خوب استان در زمينه گردشگري و جلب توريست،  پيشنهاد راه اندازي مرکز آموزش هتلداري چلوان مورد تصويب و تأييد اعضاء شوراي گسترش استان قرار گرفت و جهت مکاتبات و پيگيريهاي لازم به شوراي گسترش آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور ارسال گرديد.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن