کد مطلب: 72034
عضويت دائم اداره کل آموزش فني وحرفه اي در کميته برنامه ريزي و پايش استانداري
تاریخ انتشار : 1397/08/14 14:35:06
نمایش : 112
عضويت دائم اداره کل آموزش فني وحرفه اي در کميته برنامه ريزي و پايش استانداري
سرپرست آموزش فني حرفه اي استان چهارمحال وبختياري به عنوان عضو دائم کميته برنامه ريزي و پايش استان منصوب شد.
در اين حکم که به امضاء  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري چهارمحال وبختياري رسيده آمده است:
 
جناب آقاي آماره
سرپرست محترم آموزش فني حرفه اي استان
باسلام و احترام
  با عنايت به سوابق ارزشمند جنابعالي با حفظ پست سازماني به عنوان عضو دائم کميته برنامه ريزي و پايش استان" پروژه مديريت جامع حوزه  آبخيز" که با همکاري سازمان جنگلها,مراتع و آبخيزداري به اجرا در خواهد آمد,منصوب مي شويد,هدف اصلي اين پروژه شناسايي, رفع خلاء ها و موانع قانوني و ساختاري موجود در انسجام سازماني و همچنين فقرزدايي و ايجاد اشتغال از طريق توسعه و تقويت سطح دانش و آگاهي کارشناسان,بهره برداران محلي ,ظرفيت سازي و توانمند سازي جهت تحقق انسجام سازماني و ارائه شيوه هاي موفق مديريت پايدار منابع آب و اراضي, افزايش بهره وري در بخشهاي کشاورزي و منبع طبيعي و معرفي روشهاي اصولي پيشگيري از تغيير کاربري ارضي, تخريب سرزمين , مديريت خشکسالي در حوزه هاي آبخيز پايلوت و تعميم دادن دستاوردهاي آن به مناطق ديگر و همچنين سطوح بالاتر در تصميم گيري ها و برنامه ريزي استان مي باشد,اميد است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگي کليه بخشهاي ذيربط, در مرحله اجرائي اين پروژه از کليه ظرفيت هاي دستگاه اجرائي متبوع استفاده شايسته به عمل آورده ودر انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.  
                                                                       
                                                                                              الله کرم نصيري
                                                                               معاون هماهنگي
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن