کد مطلب: 72037
بزودي افتتاح مرکز SCD آموزش فني وحرفه اي استان در دانشگاه شهرکرد
تاریخ انتشار : 1397/08/15
نمایش : 677
بزودي افتتاح مرکز SCD آموزش فني وحرفه اي استان  در دانشگاه شهرکرد
 
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان ،بزودي مرکز SCD استان در دانشگاه شهرکرد افتتاح مي گردد.
قهرمان آماره در جلسه اي که با حضور مسئولين دانشگاه شهرکرد، دکتر حسين زاده ودکتر صادقي تشکيل شد، ضمن بيان استراتژي هاي جديد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور گفت: مراکز ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان (SCD) در دانشگاه هاو موسسات آموزش عالي ساختاري نوين و ارتقاء يافته براي مراکز جوار دانشگاهي مراکز آموزش فني و حرفه اي مي باشد وطبق تفاهم صورت گرفته بزودي مراسم افتتاحيه  اطلاع رساني مي گردد.
  سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي ، با اشاره به اهميت تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبري تعيين شده است، گفت: با ايجاد مرکز SCD ، يک فرصت آموزش مهارتي براي دانشجويان پيش مي آيد تا در زمان تحصيل، مهارتي متناسب با رشته تحصيلي خود را فراگرفته و تجربه نمايند و اين رويکرد مي تواند در آينده دسترسي به فرصت هاي شغلي را براي دانشجويان سهل تر نمايد.
وي توضيح داد: در اين مراکز بر اساس طرح توانمندسازي مهارتي دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي، با فراهم آوردن تمهيدات لازم و برنامه ريزي به اجراي دوره هاي مهارتي متناسب با نياز بازار کار و نيز تقاضا و نياز دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي پرداخته و بستر ورود آنان  را به بازار کار و يا ايجاد کسب و کار مهيا مي کند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن