کد مطلب: 72068
مدير کل اداره زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان چهارمحال و بختياري:
فضاي همکاري بسيار مناسب بين دو اداره کل قابل تقدير است
تاریخ انتشار : 1397/09/06
نمایش : 1370
مدير کل اداره زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان چهارمحال و بختياري:
فضاي همکاري بسيار مناسب بين دو اداره کل قابل تقدير است
 
مدير کل اداره زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان چهارمحال و بختياري، از فضاي همکاري هاي آموزشي ايجاد شده بين دو اداره کل تقدير و تشکر نمود و خواستار گسترش همکاري هاي متعدد آموزشي از سوي اين اداره کل در حوزه هاي مختلفي در اداره زندانهاي استان شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري در نشست صورت گرفته شده بين دو دستگاه مدير کل اداره زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان چهارمحال و بختياري ضمن تبريک انتصاب قهرمان آماره بعنوان سرپرست اين اداره با اشاره به سابقه و تجربيات ارزشمند ايشان در حوزه آموزش، علي الخصوص در بخش کاهش آسيب هاي اجتماعي اين انتخاب را به فال نيک گرفت و تعامل آموزشي بين دو اداره را از دير باز تاکنون نقطه عطف همکاري هاي آتي بيان نمود.
حميدرضا حيدري مصطفي آبادي تفاهم نامه امضاء شده بين سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور را بعنوان سندي قابل اجرا بيان نمود و تاثير و بازخورد آموزش هاي مهارتي را در توانمند سازي زندانيان رهايي يافته از بند با توجه به ارزيابي هاي خروج از زندان در بازگشت به آغوش خانواده و جامعه مثبت، چشمگير و قابل لحاظ شمرد.
وي در ادامه گفت: در صورتي که بتوان آموزش هاي مهارتي مد نظر گرفته شده در زندان را با دو مقوله کيفيت و کميت آموزشي همسو و همراستا کرد، استقبال بيشتر زندانيان در اين حوزه آموزشي را بيش از پيش خاطر نشان کرد و وجود مشاوره هاي شغلي را به همراه مشاوره هاي مختلف جهت زندانيان را فرآيندي جديد مطرح کرد.
ايشان با اشاره به اين مهم که يکي از انجمن هاي مرتبط با اداره کل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي، انجمن حمايت از خانواده زندانيان مي باشد خواستار نشستي مشترک بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با اين انجمن به جهت نياز سنجي ارئه آموزش هاي مهارتي از باب توانمد سازي خانواده هاي زندانيان دربند شد.
در ادامه اين نشست سرپرست اداره آموزش فني و حرفه اي استان اعلام کرد: ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي به زندانيان با همکاري متقابل سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور ادامه داشته و با رشد ساليانه تعهدات و عملکرد آموزشي در اين بخش همراه بوده  است.
قهرمان آماره خاطر نشان ساخت: آموزش در زندان ها با توجه به نقش سازنده اي که در روحيه و خود باوري و تأمين معاش آينده مددجويان ايفا خواهد نمود مورد توجه هر دو سازمان مي باشد و با توجه به توافق دو طرف جهت تعريف سيستم جديد و کامل تري براي اين آموزش ها با توجه به نيازهاي مخاطبين، از اين پس بر اساس اين تفاهم نامه به اجرا در خواهد آمد.
ايشان در پايان گفت: آموزش مددجويان به منظور توانمند سازي آنها جهت اشتغال مفيد و مولد پس از آزادي جهت تأمين معاش و بازدارندگي از ارتکاب مجدد جرم و و همچنين تأثير مثبت روحي، رواني و تربيتي در زندانيان در دوران محکوميت را از اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي در زندان ها برشمرد و تشکيل شوراي خيرين مهارت را جهت پر بار نمودن فعاليت هاي آموزشي مشترک  را ضروري دانست.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن