کد مطلب: 72071
سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري: توسعه و ترويح فرهنگ سواد آموزي، يکي از اهداف مهم سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
تاریخ انتشار : 1397/09/08
نمایش : 133
سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان بيان کرد: ارتقاي مهارت، دانش و شايستگي هاي مورد نياز در حوزه نهضت سواد آموزي در استان از اهميت ويژه يي براي اين اداره کل برخوردار است.
در ديدار معاون نهضت سوادي آموزي استان با قهرمان آماره در خصوص همکاري هاي متقابل و تعاملات آموزشي بين سازماني نقش بي بديل آموزش هاي مهارتي برگزار شده از سوي اين اداره کل بسيار عالي مورد ارزيابي قرار گرفت.
قهرمان آماره ترويج و ساماندهي آموزش هاي کاربردي - مهارتي مورد نياز بيسوادان گروه سني 49-10 سال با فراهم نمودن بستر مناسب و شتاب بخشي به نهضت سواد آموزي و توانمند سازي سواد آموزان با ارائه آموزش هاي مهارتي و کاربردي را بخشي از فعاليت هاي اين اداره کل در بحث همکاري با سازمان نهضت سواد آموزي استان عنوان نمود.
وي در ادامه شناسايي مشاغل و نيازهاي آموزشي گروه هدف در نهضت سواد آموزي را جهت فعاليت هاي بيش از پيش اين دو مجموعه کاري را خواستار شد.
لازم به ذکر است ميانگين با سوادي کل کشور 98 درصد مي باشد  و استان چهارمحال و بختياري با کسب درصد باسوادي 99.1درصد در گروه سني 49-10 سال موفق به کسب رتبه 5 کشور در اين زمينه شده است.
در پايان اين نشست ، از خدمات ارزنده ي سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، در خصوص پيگيري هاي مستمر از جهت تامين تجهيزات و مربيان حرفه آموزي مرکز يادگيري محلي خير انديشان مهر ورز شهرکرد، به رسم يادبود با لوح سپاسي قدرداني شد.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن