کد مطلب: 72073
سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري:
توجه به کيفيت روش و محتواي يادگيري آموزش هاي مهارتي يکي از دغدغه هاي اساسي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور است
تاریخ انتشار : 1397/09/11
نمایش : 1235
 توجه به کيفيت روش و محتواي يادگيري آموزش هاي مهارتي يکي از دغدغه هاي اساسي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور است
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري  قهرمان آماره کيفيت بخشي به آموزش هاي فني و حرفه اي را يکي از رسالت هاي آموزشي سازمان مطبوع خويش عنوان کرد.
در جلسه يي که بين اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل آموزش فني و حرفه اي، نهضت سواد آموزي و ساير دستگاههاي آموزشي در سطح استان به جهت ايجاد بستري مناسب از باب چگونگي نحوه تعامل ميان دستگاهي با جوامع محلي يادگيري برگزار شد، قهرمان آماره، جامعه يادگيري ايران را داراي چهار ويژگي در ابعاد اجتماعي، علمي، فردي و اقتصادي دسته بندي کرد و عدالت آموزشي را مقدمه ي بر عدالت اجتماعي دانست.
ايشان در ادامه خاطر نشان ساخت، با توجه به اين موضوع که متولي امر آموزش هاي غير رسمي در کشور به دوش سازمان آموزش فني و حرفه اي مي باشد، در اين مدت محدود همکاري و فعاليت هاي آموزشي که بين اين اداره کل و جوامع يادگيري محلي در استان شکل گرفته، تعاملات بالا و اثر گذاري صورت گرفته که که مشهود و قابل بيان مي باشد و اين اداره کل  توانسته است آموزش هاي مهارتي هدفمندي را براساس نياز سنجي هاي مدون و متناسب با نياز هاي جامعه مورد هدف خود را آموزش دهد.
سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، وجود جامعه هدف آموزشي بسيار مناسب را يکي از شاخص هاي کيفي ارائه آموزش هاي مهارتي به اين جوامع دانست و واگذاري مجوز تاسيس آموزشگاههاي آزاد، ارائه مهارت به اين جوامع براساس نياز سنجي هاي محلي بر طبق آمايش سرزميني در راستاي بالفعل کردن پتانسيل هاي بالقوه مکاني در حوزه هاي اشتغال و کارآفريني و ارائه آموزش و توانمند کردن مربيان اين جوامع براساس ساختار آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور را جهت تدريس آموزش هاي مهارتي به جوامع محلي يادگيري در سطح استان را از مصوبات اين نشست آموزشي اعلام نمود.
لازم به ذکر است، مراکز يادگيري محلي سواد که از حدود 2 سال پيش به همت سازمان نهضت سواد آموزي در کشور فعال و راه اندازي شده، ظرفيتي ارزشمند براي با سوادي و توانمند سازي قشرهاي محروم به شمار مي رود.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن