کد مطلب: 72074
در استان چهارمحال وبختياري صورت پذيرفت:
جلسه با مشاورين جوان استاندار
تاریخ انتشار : 1397/09/11 11:33:38
نمایش : 1379
در استان چهارمحال وبختياري صورت پذيرفت:
جلسه با مشاورين جوان استاندار
نشست سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با اعضاء کميسيون کارآفريني و اشتغال اتاق فکر جوان استانداري در چهارمحال وبختياري  صورت پذيرفت.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، براي اولين بار، جلسه سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با اعضاء کميسيون کارآفريني و اشتغال اتاق فکر جوان استاندار چهارمحال  وبختياري مورخ 97/9/10 در دفتر مديريت اين اداره کل تشکيل گرديد.
در اين جلسه اعضاء اتاق فکر استانداري متشکل از  خانم مشرف، آقايان جليل پور، نوربخش و صالحي که از مشاوران جوان دفتر استاندار مي باشند، حضور داشتند.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن اظهار خرسندي و خوشحالي از حضور مشاورين  جوان استاندار در دفتر محل کار خود، عنوان کرد: از رشته هاي جديد، نوين و خاص در خصوص ارائه آموزشهاي فني و حرفه اي استقبال مي کند.
ايشان در ادامه از مشاوران جوان به عنوان نماينده آموزش فني و حرفه اي در جامعه خواست که در خصوص علت کم رنگ شدن آموزشهاي فني و حرفه اي در بين خانواده ها به صورت ضمني تحقيق و پژوهشي انجام دهند و از اين حاضرين خواست که ماهانه يک جلسه در دفتر اين اداره کل در خصوص مشکلات اشتغال و کارآفريني جوانان برگزار گردد.
وي در ادامه اظهار کرد : در جلسه اي که دردفتر مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان انجام شده است موضوعي با عنوان تسهيلات به کارآموزان و آموزشگاههاي آزاد در بخش خصوصي مطرح شده و در دست بررسي و تحقيق مي باشد تا بتوان جوانان را در بخش خصوصي و آموزشي حمايت و پشتيباني کرد.
وي گفت: در راستاي هدفمند نمودن آموزشهاي فني و حرفه اي وانجام  نيازسنجي آموزشها قوانين و آيين نامه هايي تدوين و گردآوري شده است تا بتوان آموزشهاي فني و حرفه اي را به صورت هدفمندتر و مثمر ثمر ارائه دهيم. وي گفت: آموزشهاي بدون نيازسنجي و بدون برنامه ريزي حتما با مشکل روبرو خواهد شد و طرحها و برنامه هايي در دست اجرا است که مي توان در خصوص اشتغال جوانان و همچنين راه يابي جوانان به بازار کار نيز سرمايه گذاري کنيم.
مشاوران جوان در اين جلسه پيشنهاد دادند که شوراي کارآموزي و کارآفريني تشکيل شود تا هم نيازسنجي دانشگاهي و هم مهارت آموزي جوانان و در نهايت رهگيري اشتغال به صورت منسجم و پيوسته صورت گيرد.
در پايان سرپرست اداره کل تعامل دو جانبه، مستمر و مفيد با مشاوران و نمايندگان جوان استانداري را يکي از برنامه هاي آتي اين اداره کل مطرح کرد.
 
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن