کد مطلب: 72075
معرفي سرپرست مرکز آموزش فني وحرفه اي شهرستان فارسان
تاریخ انتشار : 1397/09/11
نمایش : 99
معرفي سرپرست مرکز آموزش فني وحرفه اي شهرستان فارسان
 در طي مراسمي با حضور  سرپرست اداره کل آموزش فني وحرفه اي  مدير حراست مسئولين وروساي ادارات شهرستان  نبي الله محمدي بعنوان  سرپرست مرکز  فارسان معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در آيين تکريم رئيس  ومعارفه سرپرست جديد مرکز شهرستان فارسان، قهرمان آماره با اشاره به نقش آموزش در ايجاد اشتغال پايدار گفت: مي توان با بهبود شايستگي ها و مهارت انساني براساس نيازسنجي جامعه از طريق آموزش و يادگيري زمينه اشتغال پايدار را ايجاد کرد.
در اين آيين انصاري گزارشي از عملکرد خود در زمان تصدي رياست مرکز ارائه سپس محمدي برنامه هاي آتي خود رابيان نمود.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن