کد مطلب: 72075
معرفي سرپرست مرکز آموزش فني وحرفه اي شهرستان فارسان
تاریخ انتشار : 1397/09/11
نمایش : 214
معرفي سرپرست مرکز آموزش فني وحرفه اي شهرستان فارسان
 در طي مراسمي با حضور  سرپرست اداره کل آموزش فني وحرفه اي  مدير حراست مسئولين وروساي ادارات شهرستان  نبي الله محمدي بعنوان  سرپرست مرکز  فارسان معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در آيين تکريم رئيس  ومعارفه سرپرست جديد مرکز شهرستان فارسان، قهرمان آماره با اشاره به نقش آموزش در ايجاد اشتغال پايدار گفت: مي توان با بهبود شايستگي ها و مهارت انساني براساس نيازسنجي جامعه از طريق آموزش و يادگيري زمينه اشتغال پايدار را ايجاد کرد.
در اين آيين انصاري گزارشي از عملکرد خود در زمان تصدي رياست مرکز ارائه سپس محمدي برنامه هاي آتي خود رابيان نمود.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن