کد مطلب: 72077
رئيس شوراي اسلامي شهر شهرکرد:
يکي از بنيادي ترين ابزار اشتغال ،آموزشهاي فني وحرفه اي ميباشد
تاریخ انتشار : 1397/09/12 12:21:59
نمایش : 676
رئيس شوراي اسلامي شهر شهرکرد:
يکي از بنيادي ترين ابزار اشتغال ،آموزشهاي فني وحرفه اي ميباشد 
سرپرست اداره کل آموزش فني وحرفه اي چهارمحال وبختياري درراستاي گسترش فرهنگ مهارت آموزي در جلسه شوراي شهر شهرکرد شرکت نمود.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان جلسه اي به منظور تبيين وتشريح رويکردهاي سازمان آموزش فني وحرفه اي با حضور اعضاءشوراي شهرشهرکرد و سرپرست اداره کل آموزش فني وحرفه اي درمحل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر شهرکرد برگزار گرديد.
بنابر اين گزارش در ابتداي جلسه تک تک اعضاءشورا ضمن تبريک  انتصاب آماره با تاکيد برلزوم گسترش آموزشهاي فني وحرفه اي ،تعامل بيشتر با شورا را خواستار شدند  و سپس حيدر عليپور بعنوان رئيس جلسه گفت: يکي از بنيادي ترين ابزار اشتغال ،آموزشهاي فني وحرفه اي ميباشدو مي بايست درراستاي حقوق شهروندي ،آموزشهايي براي شهروندان در نظر گرفته شود.
بنابر اين گزارش قهرمان آماره ضمن بيان رويکردهاي جديد رياست سازمان درخصوص گسترش فرهنگ مهارت آموزي دراين جلسه گفت :تعامل اداره کل آموزش فني وحرفه اي با شورا  اسلامي شهرقطعا" به سود شهروندان  خواهد شد.
ايشان ضمن درخواست بازديد رئيس و اعضاء شوراي شهر از مرکز برادران وخواهران مرکز شهرکرد به بيان برنامه هاي آتي اداره کل در راستاي همکاري با شوراي شهر پرداخت.
ايشان برنامه هاي خود را بشرح ذيل عنوان نمود:
برگزاري کلاسهاي حقوق شهروندي وآپارتمان نشيني با ارائه گواهي حضور در کلاس
ساماندهي کارگران ساختماني وفصلي
تعامل با سازمانهاي زير مجموعه شهر داري
استقرار نمايندگي کاريابي هاي استان در مرکزشماره يک شهرکرد
استقرار کانکس گذر مهارتي در پارک بانوان شهرشهرکرد براي برگزاري گذر مهارتي
آموزش بازرسين ساختماني و بازرسان رفع سد معبر شهرداري
آموزش به رانندگان تاکسي سطح شهر
راه اندازي اتاق ورزش وسلامتي در مرکز شهرکرد
تشکيل شوراي خيرين
عقد تفاهم نامه با شرکت هاي دانش بنيان
براي اولين بار آموزش رانندگي در شرايط سخت وبحراني
در راستاي با نشاط کردن محيط يادگيري ، راه اندازي سالن نمايش فيلم براي کارآموزان
در پايان جلسه نيز اعضا ءشوراي شهر،با پيشنهاد سرپرست اداره کل آموزش فني وحرفه اي مبني بر نامگذاري يکي از خيابانهاي شهر وهمچنين پل عابر پياده روبروي مرکز شهرکرد بنام" مهارت" موافقت نمودند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن