کد مطلب: 72079
شوراي هماهنگي ادارات تابعه وزارت بصورت ويدئو کنفرانس در سراسر کشور
تاریخ انتشار : 1397/09/13 14:24:24
نمایش : 1215
شوراي هماهنگي ادارات تابعه وزارت بصورت ويدئو کنفرانس در سراسر کشور
شوراي هماهنگي ادارات تابعه وزارت بصورت ويدئو کنفرانس در سراسر کشور به رياست دکتر محسني بند پي، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان، شوراي هماهنگي ادارات تابعه وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعي بصورت ويدئو کنفرانس در سراسر کشور به رياست دکتر محسني بند پي، معاون وزارت ودراستان در سالن جلسات اداره کل تامين اجتماعي برگزار شد.
درادامه جلسه شوراي هماهنگي قهرمان آماره اظهار داشت: تعامل مناسبي بين اعضاي شوراي هماهنگي در چهارمحال وبختياري براي پيشبرد برنامه هاي وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعي وجود دارد.
ايشان آموزشهاي فني وحرفه اي را زير بناي توسعه اشتغال دانست وافزود:بر اساس دستور رياست سازمان نيازسنجي آموزشي بايد دقيق وبراي همه افراد جامعه صورت پذيرد لذا از تمامي مديران درخواست مي نمايم تا آموزشهاي مهارتي مورد نياز جامعه هدف خود را جهت برنامه  ريزي به اداره کل آموزش فني وحرفه اي ارسال  تا اين اداره کل با برنامه ريزي، آموزشهاي مهارتي مورد نياز را اجرا نمايند.
وي در پايان گفت :بزودي جلسه پيگري طرح تکاپو با محوريت آموزشهاي فني وحرفه اي  برگزار مي گردد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن