کد مطلب: 72086
به گزارش روابط عمومي استان:
برگزاري جلسه هم انديشي کميته برنامه ريزي آموزشي شهرستان سامان با اتاق اصناف
تاریخ انتشار : 1397/09/22 13:00:52
نمایش : 125
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان سامان،جلسه هم انديشي کميته برنامه ريزي آموزش در خصوص اجراي تفاهمنامه بين اتاق اصناف و مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان و با حضور مربيان مرکز  در دفتر رياست مرکز برگزار شد.
قاسمي رييس مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان گفت:اين جلسه از طرف کميته برنامه ريزي آموزش اين مرکز و به منظور اجرا و عملياتي کردن تفاهمنامه منعقده بين اتاق اصناف شهرستان و اين مرکزبا حضور نمايندگان اتاق اصناف و مربيان آموزشي شهر سامان برگزار شد.
قاسمي بيان داشت:اين جلسه با هدف افزايش سطح مهارت و دانش و ارتقاي مهارتي فني و حرفه اي ضمن کار شاغلين اصناف در سطح شهرستان برگزار گرديد.
وي اظهار داشت :در اين جلسه مصوب شد که اتاق اصناف نيازهاي آموزشي خود را به تفکيک صنف و به صورت کتبي به اين مرکز اعلام نمايند.
قاسمي رييس مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان در پايان گفت:اتاق اصناف با هماهنگي هاي لازم در خصوص استفاده از ظرفيت تفاهمنامه منعقده با مسئولين صنف اتحاديه هاي شهرستان به عمل آورد تا شاهد افزايش سطح دانش و مهارت فعالان صنوف در سطح شهرستان و استان باشيم
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن