کد مطلب: 72091
دوره آموزشي مباني سخنراني و فن بيان جهت کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
تاریخ انتشار : 1397/09/23 13:56:18
نمایش : 330
به گزارش روابط عمومي اداره کل، اولين دوره آموزشي" مباني سخنراني و فن بيان " در سال جاري به مدت 6 ساعت توسط مرتضي محمديان در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان براي کارکنان اجرا  گرديد.
کياني رئيس امور عمومي و مسئول فرهنگي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان هدف از اجراي اين دوره  را  آشنايي کارکنان با فن بيان و طريقه سخنراني و استفاده از روشها، الگوها و راهکارهاي برقراري ارتباط با ارباب رجوع و همکاران بيان کرد.
لازم به ذکر است محتواي دوره آموزشي فوق تعريف ارتباط، فرآيند ارتباط، نظريه هاي ارتباط، انواع ارتباط، کارکردهاي ارتباط ، روشها ، الگوها و تجهيزات تسهيل کننده در فرآيند ارتباط، راهکارهاي برقراري ارتباط با مردم، راهکارهاي ارتباط با ساير سازمانها را در بر مي گيرد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن