کد مطلب: 72096
پيام تبريک معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به مناسبت هفته پژوهش و فناوري
تاریخ انتشار : 1397/09/27 07:32:23
نمایش : 83
بسمه تعالي
 
پژوهش ابزاري کارآمد براي پاسخگويي به نادانسته هاست و نادانسته هاي ما در حوزه مهارت آموزي کم نيست. ميانگين توان مهارتي نيروي کار در کشور و استان هاي مختلف چقدر است؟ بنگاه هاي اقتصادي در چه حوزه هايي با کمبود مهارت مواجه هستند؟ کمبود مهارت چه ميزان از عدم توفيق کسب و کارها در کشور ما را توضيح مي دهد؟ دورنما و آينده مشاغل و حرف کنوني در کشور چيست؟ تکنولوژي هاي جديد کدام آثار کمي و کيفي را بر مشاغل و حرف مختلف تحميل خواهند کرد و چگونه بايد اين آثار را مديريت کرد؟ اين سوالات و ده ها سوال ديگر از اين دست را جز به مدد روش هاي علمي و مطالعات دقيق که مجالي بسيار فراخ تر از چارچوب ها و تعاريف اداري پژوهش در دستگاه هاي ذيربط مي طلبد، نمي توان پاسخ داد و تا زماني که پاسخ چنين سوالاتي را نداشته باشيم، نقشه اي براي حرکت مهارت آموزي کشور در دست نداريم. در غياب چنين مطالعات و بررسي هايي، تصميم هايي که بايد در حوزه مهارت آموزي کشور بگيريم به طور طبيعي بر استنباط ها، برداشت ها، تجارب و انديشه هاي شخصي تصميم سازان و تصميم گيران بنا خواهد شد که ناگفته روشن است بنيان مستحکم و قابل اتکايي براي ارتقاي اثربخش و پايدار مهارت آموزي در کشور نيست. نياز کشور به موسسه و يا موسسات مطالعاتي که به طور ويژه و اختصاصي موضوع مهارت آموزي را بکاوند و يافته هاي علمي آنان تکيه گاهي براي سياستگذاري و تصميم گيري در اين حوزه باشد، يک ضرورت انکار ناپذير است. در اين سال ها مقالات دانشگاهي که فايده اي در عمل براي تحول و بهبود در آموزش هاي فني و حرفه اي نداشته اند، زياد توليد شده اما پژوهش هاي سياستي که با تکيه بر آن ها بتوان براي 
چالش هاي موجود راه حل پيدا کرد اندک و انگشت شمار بوده است. اکنون که حوزه مهارت آموزي به واسطه ي ابلاغ قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي در آستانه ي يک تحول نهادي از حيث هماهنگي در سياستگذاري و همکاري ذينفعان قرار گرفته است، لازم است مسيرهاي پيش روي اين تحولات نهادي با تکيه بر توان و تشخيص محققان صاحب صلاحيت و يافته هاي مطالعات عميق آنان انتخاب و مديريت گردد. وقت آن رسيده است که با اهتمام بيشتر به امر پژوهش و کنکاش و گفتگوي علمي، حوزه ي مهارت آموزي از حاشيه خارج و به متن و مولفه ي اصلي سياست هاي توسعه اي، علمي، نوآوري، فناوري و فرهنگي تبديل شود. اين امر مقدور نيست مگر آنکه با تکيه بر منطق درست انديشيدن که منطق محوري هر پژوهش و مطالعه اي است، مسير تحولات مورد نياز در حوزه مهارت آموزي کشور مهيا شود. اينجانب هفته پژوهش را به همه تلاشگران و کاوشگران عرصه مهارت آموزي به ويژه پژوهشگران مهارتي و مربيان ارجمند سازمان که دغدغه پژوهش دارند، تبريک عرض نموده و آرزو مي کنم که قدر ببينند و بر صدر بنشينند.
سليمان پاک سرشت
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن