کد مطلب: 72102
به گزارش روابط عمومي اداره کل:
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه با اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
فی مابین نظام مهندسی ساختمان استان، انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان و آموزش فنی و حرفه ای استا
تاریخ انتشار : 1397/10/02 15:30:20
نمایش : 1398
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، تفاهم نامه همکاري سه جانبه فيمابين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و انجمن صنفي کارگران و استادکاران ساختماني استان و اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان امضا شد.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در اين خصوص گفت: در راستاي گسترش روزافزون سامانه هاي نوين مديريتي و مهارتي و به منظور توسعه آموزش هاي مهارت محور و فني و حرفه اي با هدف، همکاري متقابل طرفين در نيازسنجي، امکان سنجي، ارزيابي آموزشي، تدوين و بازنگري استانداردهاي مهارتي، برگزاري دوره‏هاي آموزشي مهارتي موردنظر و صدور گواهينامه‏ هاي مربوط، فراهم کردن زمينه هاي لازم براي تربيت نيروي انساني متخصص صنعت ساختمان با برنامه‏ريزي و اجراي دوره هاي آموزش عملي،  بهره‏برداري از ظرفيت‏ها و توانمندي‏هاي طرفين، فراهم کردن زمينه هاي لازم براي تربيت نيروي انساني در فناوري هاي نوين و راهبردي ساختمان، همکاري و پيگيري الزام استفاده از کارگران داراي پروانه مهارت فني در اجراي ساختمان ها، فراهم کردن زمينه هاي لازم براي تربيت نيروي انساني متخصص صنعت ساختمان با برنامه‏ريزي و اجراي دوره هاي آموزش عملي،   همکاري طرفين در تدوين و تعيين ضوابط و اجراي دوره‏هاي آموزشي ورود به حرفه و در نهايت فراهم کردن کارآموزي براي مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي قبل از ورود به حرفه اين قرارداد سه جانبه منعقد گرديد.
نماينده نظام مهندسي اظهار داشت: وجود نيروي متخصص و ماهر براي اجراي هر پروژه اي؛ ضرورتي انکار‌ناپذير است که بدون توجه به آن سرمايه‌گذاري‌هاي مادي و انساني به نحو مطلوب مورد بهره برداري قرار نمي گيرد.
وي تصريح کرد: آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي سعي در ارائه مهارت به کارآموزان دارد و در واقع اين آموزش‌ها افراد را براي ورود به بازار کسب و کار بر ‌اساس نياز و مهارت مربوطه آماده مي‌سازد و بايد گفت امروزه افراد داراي مهارت در جامعه کمتر بيکار هستند.
همچنين ابراز داشت: مهندساني که در کارگاه ها حضور مي يابند، ممکن است با برخي از دستگاه ها و تجهيزات به خوبي آشنا نباشند که  داشتن شناخت و آموزش هايي در خصوص کارکرد اين تجهيزات، مي تواند به مهندسان در زمينه نظارت و اجرا کمک شاياني داشته باشد .
نيکبخت رئيس انجمن صنفي کارگران و استادکاران ساختماني استان گفت:کارگران نقش مهمي در روند ساخت و ساز بر عهده دارند و مهندسان هم در طول پروژه به صورت دائم در محل کارگاه حضور ندارند؛ به همين علت داشتن مهارت و توانمندي لازم کارگران؛ بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
 وي همچنين از همکاري هاي آموزشي بين سازمان نظام مهندسي چهارمحال و بختياري و اداره کل فني و حرفه اي استان در رشته هاي مختلف استقبال کرد و اظهار داشت: اميدواريم به زودي در اين زمينه تفاهم نامه اي با مجموعه سازمان فني و حرفه اي داشته باشيم و مهندسان در رشته هاي مختلف بتوانند از اين آموزش ها بهره مند شوند.
آماره بيان داشت: به نظر مي رسد بين آموزش هاي دانشگاهي و مرحله عملي و اجرا فاصله اي وجود دارد که مي توان با آموزش هاي عملي و هدفمند ، مهندسان را در مرحله اجرا ياري کرد تا شاهد ساخت ساختمان هايي با کيفيت بيشتر باشيم.
نيکبخت در ادامه افزود: متاسفانه امروز کارگران در حوادث ساختماني آسيب هايي مي بينند که بخشي از اين آسيب به دليل عدم آموزش هاي لازم است  که ضرورت دارد براي پيشگيري از حوادث جاني و مالي موضوع آموزش را مورد توجه قرار داد.
در پايان تفاهم نامه سه جانبه امضاء گرديد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن