کد مطلب: 72107
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان به نقل از روابط عمومي مرکز سامان:
حضور رئيس مرکز سامان در شوراي شهر سامان
تاریخ انتشار : 1397/10/05 13:16:14
نمایش : 209
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، جلسه اي با حضور اعضاي شوراي شهر سامان و رييس مرکز فني و حرفه اي سامان  در محل شوراي شهر برگزار گرديد .
قاسمي ضمن اظهار خرسندي از همکاري اعضاي شوراي شهر در خصوص معرفي افراد متقاضي دوره هاي فني و حرفه اي وهمچنين با توجه به دور بودن محل ساختمان مرکز فني و حرفه اي از مرکز شهر سرويس اياب و ذهاب جهت کارآموزان و تغيير مسير خط واحد به درب مرکز و معرفي خيرين مهارتي به مرکز از مصوبات اين جلسه بود .
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن