کد مطلب: 72116
به گزارش روابط عمومي اداره کل:
تفاهم نامه آموزشي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و شرکت برق منطقه اي در استان منعقد گرديد
تاریخ انتشار : 1397/10/15 16:35:38
نمایش : 1355

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري،  اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با شرکت برق منطقه اي استان تفاهمنامه آموزشي منعقد کرد.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در اين خصوص گفت: هدف از انعقاد اين تفاهمنامه،  گسترش فرهنگ استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، هم افزايي در استفاده از توان و امکانات هر دو ارگان در قالب سياستهاي کلي نظام، ارتقاي سطح دانش فني و مهارتي منابع انساني و گسترش همکاريها در زمينه آموزش مهارتهاي کاربردي از طريق اجراي دوره هاي آموزشي مي باشد.
سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري در گفتگوي خبري گفت: اين تفاهم نامه در اجراي برنامه طراحي، تامين و استقرار تجهيزات در کارگاههاي آموزشي و گسترش فرهنگ استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و نيز به منظور گسترش همکاري علمي و آموزشي مشترک و ... في مابين اين اداره کل و شرکت برق منطقه اي منعقد شده است.
مدير عامل شرکت برق منطقه اي استان در اين ديدار گفت: سابق بر اين جهت دوره هاي تخصصي برق همکاران به استانهاي ديگر مراجعه مي کردند و براي ارتقاء اطلاعات خود بايد هزينه، انرژي و وقت بسياري را اتلاف مي کردند ولي در حال حاضر با وجود اداره کل آموزش فني و حرفه اي و پتانسيل نيروهاي آموزشي و تجهيزات لازم در استان نياز به اين اتلاف وقت و انرژي نيست و مي توان از امکانات آموزشي در استان بهره گرفت. وي تصريح کرد: در استان نيروهاي باتجربه اي از منابع انساني شرکت برق و مربيان آموزش فني و حرفه اي وجود دارد که مي توانند با کمک يکديگر در خصوص ارتقاء سطح کيفي و کمي آموزشها همکاري گسترده اي داشته باشند.
آماره در ادامه جلسه گفت: هم افزايي در استفاده از توان و امکانات در قالب سياستهاي کلي نظام، ارتقاي سطح دانش فني و مهارتي منابع انساني و گسترش همکاريها در زمينه آموزش مهارتهاي کاربردي از طريق اجراي دوره هاي آموزشي را از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است.
وي تجهيز و راه اندازي کارگاههاي آموزشي انرژيهاي تجديدپذير، همکاري در طراحي، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مشترک، تشکيل کميته تدوين استانداردهاي آموزشي، همکاري در تنظيم استانداردهاي شغل و اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز کارکنان شرکت برق منطقه اي استان و شرکتهاي پيمانکاري صنعت برق را از موضوعات تفاهم نامه منعقده بر شمرد
مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري با تاکيد بر ضرورت تربيت نيروي متخصص و ماهر در زمينه انرژيهاي نو و تجديد پذير خاطرنشان ساخت: تجهيز و راه اندازي کارگاههاي آموزشي انرژيهاي تجديد پذير براي برگزاري دوره هاي آموزشي با کمک شرکت برق منطقه مي تواند ما را در آموزشهاي به روز و جديد در زمينه برق کمک و ياري رساند.
 آماره مطالعه، تحقيق و همکاري اداره کل آموزش فني و حرفه اي و شرکت برق منطقه اي در خصوص آموزش انرژيهاي نو و تجديدپذير را از ديگر برنامه هاي تفاهم نامه ذکر و تنظيم استانداردهاي شغل در اين زمينه را از ضروريات اين طرح عنوان کرد
لازم به ذکر است اين تفاهم نامه به مدت يکسال بين دو دستگاه منعقد و در صورت توافق طرفين قابل تمديد است. 
 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن