کد مطلب: 72118
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان:
بازديد سرپرست آموزش فني و حرفه‌اي استان از مرکز لردگان
تاریخ انتشار : 1397/10/23 17:03:55
نمایش : 194

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان،  سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، بهمراه رئيس حراست اين اداره کل براي ديدار با کارکنان، بررسي امور جاري، برنامه هاي آتي و مشکلات مرکز آموزش فني و حرفه اي لردگان از اين مرکز بازديد کرد.

در اين بازديد توانمنديها و نقايص آن مرکز مورد ارزيابي قرار گرفت و با حضور در کارگاههاي آموزشي فعال با مربيان و کارآموزان آن در خصوص نحوه آموزش، تجهيزات، ابزار آموزشي و فرآيند آموزشهاي فني و حرفه اي تبادل نظر گرديد و مقرر شد، فهرست ابزار و مواد مصرفي مورد نياز کارگاهها در اسرع وقت تهيه و براي تصميم گيري به مرکز استان ارسال شود.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در ديدار با همکاران مرکز اظهار داشت: امروزه يکي از معضلات عمده جامعه ما روند فزاينده فارغ التحصيلان فاقد مهارت در رشته هاي بدون مزيت، فاقد توجيه و نامشخص بودن آتيه شغلي آنان است. تعداد قابل توجهي از فارغ التحصيلان فاقد مهارت در آينده نزديک بايستي در مراکز آموزش فني و حرفه اي به کسب مهارت بپردازند و فضاهاي مذکور براي توسعه مهارت آموزي مورد نياز مرکز آموزش فني و‌حرفه اي شهرستان مي باشد.
وي با اشاره به فرموده مقام معظم‌ رهبري مبني بر اينکه: «آموزشهاي فني و حرفه اي بايد توسعه يابد»، گفت: يکي از اصلي ترين اولويتهاي ما براي برون رفت از وضعيت بيکاري، توسعه آموزشهاي فني و ‌حرفه اي، رونق کارآفريني و اشتغال زايي است. وي گفت: رسالت و مأموريتهاي آموزش فني و حرفه اي، روند و فرآيند برنامه ريزي اجراي دوره هاي آموزش مهارت، استانداردهاي آموزشي، لزوم اقدام براساس نيازهاي منطقه اي و بدور از تقليد را بطور مفصل تشريح نمود.
وي با برشمردن موانع و کمبودهاي شديد مالي و اعتباري بر سر راه توسعه و ترويج آموزشهاي فني و حرفه اي اظهار داشت: اصول و مباني توسعه متوازن و عدالت اجتماعي ايجاب ميکند که ما به منطقه لردگان به علت دوري از مرکز استان توجه بيشتري داشته باشيم و  حتما لازم است حرفه ها و رشته هايي در برنامه آموزشي مرکز گنجانده و اجرا شود که براساس مزيت هاي نسبي بوده، بتواند در بهبود زندگي مردم مؤثر باشد، بدين معني که يا به افزايش کيفيت زندگي يا افزايش سطح درآمد خانوارها کمک کند و يا به کاهش در هزينه ي معيشت آنان منجر شود و لازم است رشته هاي غير ضروري و اشباع شده که فاقد توجيه اقتصادي و اشتغالزايي براي مردم است و عمدتا با کپي برداري از مناطق ديگر و با چشم و هم چشمي ايجاد شده است نيز حذف و براي رونق بخش غير دولتي در شهرستان تلاش بيشتري شود.
در ادامه صحبتها رئيس مرکز لردگان گزارشي از عملکرد مرکز در سال گذشته ارائه کرد و آماره به مسائل و مشکلات همکاران گوش سپرد و راهنماييهاي لازم صورت گرفت.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن