کد مطلب: 72133
به گزارش روابط عمومي اداره کل:
انعقاد تفاهم نامه همکاري سه جانبه اداره کل آموزش فني و حرفه اي ، اداره ارتباطات و فناوري و اطلاعات انجمن صنفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي
تاریخ انتشار : 1397/11/16 10:32:09
نمایش : 1289
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري تفاهم نامه همکاري سه جانبه اداره کل آموزش فني و حرفه اي ، اداره ارتباطات و فناوري و اطلاعات انجمن صنفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي با موضوع واگذ اري فرآيند ثبت نام گواهينامه هاي الکترونيکي به بخش خصوصي که شامل ثبت نام از کليه متقاضيان تعويض و تمديد گواهينامه هاي مهارتي صنعت ساختمان تفاهم نامه و صنايع دستي که اعتبار آنها پايان پذيرفته و همچنين تحويل کارت هاي الکترونيکي صادر شده در اين خصوص به صاحبان اصلي گواهينامه ها در قبال دريافت رسيد، منعقد شد.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي، حمايت از بخش خصوصي و رعايت اصل 44 را از راهبرد هاي اين اداره کل برشمرد و ضمن تاکيد بر سياست هاي دولت مبني بر واگذاري خدمات به بخش خصوصي اين تفاهم نامه را گام مهمي در اين راستا برشمرد و تاکيد نمود با توجه به اينکه فرايند آزمون بسيار حساس بوده و کوچکترين خطا در ثبت اطلاعات مشکلات زيادي را براي اين اداره کل و متقاضيان بوجود مي آورد بنابراين اعتماد سازي و دقت، برخورد کريمانه با ارباب رجوع از اهداف مهم اين طرح مي باشد.
ايشان اظهار اميدواري نمودند که با شروع اين کار بتوانيم خدمات بيشتري را از طريق بخش خصوصي انجام دهيم .
بلالي مدير کل ارتباطات و فناوري اطلاعات ،توسعه دولت الکترونيک و قابل دسترس بودن امکانات فناوري جهت عموم مردم از طريق  دفاتر پيشخوان و نظارت بر اين بخش  توسط آن اداره کل را ضامن بالا بردن کيفيت و صحت کار بيان کرد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن