کد مطلب: 72159
به گزارش روابط عمومي اداره کل استان:
شرکت سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در شوراي اشتغال استان
تاریخ انتشار : 1397/12/09
نمایش : 169
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، شامگاه چهارشنبه 97/12/8 سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در کارگروه تخصصي اشتغال استان در استانداري با حضور استاندار و کليه مديران دستگاههاي اجرايي شرکت کرد.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري در اين جلسه به ارائه طرح "فرصت هاي کارآفرينانه بومي با تأکيد بر مهارت پذيري مهارتي و بستر سازي ايجاد اشتغال پايدار در راستاي مطالعات طرح آمايش سرزمين و طرح تکاپو" در جلسه شوراي اشتغال استان پرداخت و اين طرح را به عنوان يکي از طرحها اشتغالزايي در استان معرفي کرد.
آماره در خصوص اين جلسه اظهار کرد: تمامي مديران استاني بايد در خصوص راهکارهاي مناسب اشتغالزايي استان حداکثر تلاش خود را انجام دهند. وي گفت: جوانان اين استان بسيار جوانان برومند و قانعي هستند و اين وظيفه همه مديران اجرايي استان است که در خصوص ايجاد بستر مناسب کار و اشتغال و همچنين ايجاد زمينه کسب معيشت حلال براي جوانان حداکثر تلاش را داشته باشند.
آماره گفت: خوشحاليم که مي توانيم با ارائه اين طرح زمينه هاي لازم در خصوص آموزشهاي مهارتي و همچنين ايجاد بستر مناسب براي بازار کار مطلوب را داشته باشيم.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن