کد مطلب: 72162
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان:
انعقاد تفاهم نامه اداره کل آموزش فني و حرفه اي با بسيج سازندگي سپاه استان چهارمحال و بختياري
تاریخ انتشار : 1397/12/16 13:25:09
نمایش : 188
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، با تأکيد بر چشم انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر اتکا بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي و اشتغال و بهره مندي مستمر از ظرفيت هاي متقابل سازماني و اجراي رويکرد آموزش مبتني بر سفارش جهت آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و کارآفرين متناسب با نياز بازار کار، تفاهم نامه همکاري في مابين سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و مسئول بسيج سازندگي سپاه قمر بني هاش/م(ع) منعقد گرديد.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: هدف از انعقاد اين تفاهم نامه تحقق رهنمود مقام 7معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمند سازي نيروي کار، تقويت رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت و به کارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق استان، گسترش دانش، مهارت و ارتقاي توانمند سازي سرمايه هاي انساني به ويژه در جوامع روستايي، عشايري، مناطق محروم، استفاده از توان بالقوه بسيج در زمينه توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي در شهرها و روستاها و مناطق محروم مرزي و عشايري، کمک به بهبود معيشت روستاييان عشاير و ساکنان مناطق محروم و کاهش مهاجرت روستاييان به شهرها به واسطه ايجاد زمينه اشتغال و ارتقاي مهارت شغلي مي باشد.
فولادي مسئول بسيج سازندگي سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) در اين خصوص گفت: ارائه آموزشهاي فني و حرفه اي و مشاوره در خصوص اين آموزشها و همچنين برگزاري ارزشيابي و سنجش مهارت براساس تقويم و برنامه زمان بندي سازمان آموزش فني و حرفه اي و ارائه گواهينامه معتبر در صورت موفقيت در آزمون جزء تعهدات اداره کل آموزش فني و حرفه اي مي باشد و معرفي اعضاي بسيجي سازمان و ديگر سازمان هاي اقشاري بسيج با حداقل مدرک تحصيلي کارداني به سازمان و اجراي برنامه هاي فرهنگي، تبليغي و اطلاع رساني به منظور تشويق جوانان نسبت به فراگيري مهارت ها و نيازسنجي آموزشي جهت برنامه ريزي هاي لازم جزء تعهدات بسيج سازندگي سپاه مي باشد.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن