کد مطلب: 72176
به گزارش روابط عمومي اداره کل:
رشد 156 درصدي آموزشهاي فني و حرفه اي شهرستان لردگان در سال 97
تاریخ انتشار : 1398/01/31
نمایش : 109
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، رحيمي سرپرست مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان لردگان در خصوص عملکرد اين مرکز در سال 1397 بر مبناي سيستم پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور گفت: عملکرد اين مرکز آموزشي بالغ  بر 389606 نفر ساعت بوده و تعهد  سال 97 اين مرکز  254000 نفر ساعت،  که حدوداً رشدي بالغ بر 156 درصد داشته است.
وي در ادامه گفت: به طور مجزا مرکز سيار فلارد 26464 نفرساعت آموزش و مرکز سيار خواهران لردگان 40129 نفرساعت آموزش و مرکز برادران لردگان  323013 نفر ساعت  آموزش در آيتمهاي مختلف از جمله پادگان، زندان،  مراکز بهزيستي،  روستايي و عشايري، سيارشهري، آموزش در صنايع،  مهارت آموزي در محيط کار واقعي و جواردانشگاهي اين عملکرد را داشته اند.
رحيمي گفت: درحوزه سنجش و ارزشيابي در سال 1397 مرکز لردگان بالغ بر 2551 نفر (آزمون آنلاين 1158 و آزمون هماهنگ622 و آزمون تفاهم نامه771) آزمون دهنده داشته اند و در حوزه پذيرش و مشاوره و هدايت شغلي تعداد 2350  نفر کارآموز بوده که مشاوره و هدايت شغلي در سطح دبيرستان و هنرستانهاي آموزش و پرورش هم برگزار شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن