کد مطلب: 72178
به گزارش روابط عمومي اداره کل:
برگزاري دوره هاي کاهش آسيب هاي اجتماعي در محله 32 شهرکرد
تاریخ انتشار : 1398/02/02 10:44:43
نمایش : 121
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري مرکز شماره يک شهرکرد در خصوص کاهش آسيبهاي اجتماعي در محله 32 شهرکرد اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نموده است.
 قادري سرپرست مرکز  آموزش فني و حرفه اي شماره يک برادران شهرکرد در گزارشي  اعلام کرد، اداره کل آموزش فني و حرفه اي در نظر دارد جهت کاهش آسيب هاي اجتماعي در محله 32 و کمک به مناطق کم برخوردار و در معرض آسيب، اقدام به آموزش و برگزاري دوره هاي آموزشي بنمايد و در همين راستا جلسات متعددي با حضور آقايان بابا مير مسئول شوراياري محله 32 شهرکرد  و سرهنگ اسماعيلي مسئول پايگاه بسيج ناحيه غرب شهرکرد و معاون آموزشي و مربيان مرکز تشکيل و در اين خصوص پيشنهادها و راهکارهايي ارائه گرديد.
قادري ادامه داد: در مرحله اول تعداد چهار دوره مهارتي جهت خواهران برگزار مي شود و مقرر گرديد جهت دوره هاي برادران،  ليست متقاضيان به مرکز برادران شهرکرد ارائه گردد تا در خصوص اجراي دوره ها برنامه ريزي بهينه صورت پذيرد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن