کد مطلب: 72180
به گزارش روابط عمومي اداره کل:
برگزاري دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي جهت معتادين بهبود يافته و زندانيان استان
تاریخ انتشار : 1398/02/02 15:25:21
نمایش : 106
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، مرکز شماره يک شهرکرد در راستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي و آموزش به معتادين بهبود يافته، اقدام به برگزاري دوره هاي مهارتي و حرفه آموزي در قسمت هاي مختلف شهرستان نموده که در اين زمينه به طور مداوم در زندان شهرکرد و دوره حرفه آموزي معتادين بهبود يافته با استفاده از مربيان مجرب اقدام به اجراي اين دوره ها مي نمايد و همچنين در نقاطي مانند محله 32 شهرکرد نيز با توجه به نيازسنجي و اعلام شوراياري محله 32 و نيازمندي اهالي اين محله دوره  برگزار مينمايد.
ليست دوره هاي آموزش مهارتي اجرا شده در سال 97 در قالب جدول زير جهت معتادين بهبود يافته
رديف نام دوره تعداد شرکت کننده نفر ساعت محل اجرا سال اجرا
1 باغبان 20 2400 اردوگاه حرفه آموزي 1397
2 گلهاي آپارتماني 20 4200 اردوگاه حرفه آموزي 1397
3 گياهان دارويي 45 7375 اردوگاه حرفه آموزي 1397
4 زعفران کار 20 3000 اردوگاه حرفه آموزي 1397
5 توليد ترشي و شور 24 2592 محله 32 1397
6 گياهان دارويي 41 7175 اردوگاه حرفه آموزي 1397
7 مانتودوز 12 780 محله 32 1397
8 اسانس گيري 13 1980 محله 32 1397
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن