کد مطلب: 72184
به گزارش روابط عمومي اداره کل:
نشست سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي با اعضاء کميته بازديد همگاني
تاریخ انتشار : 1398/02/09 19:53:41
نمایش : 222
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، به مناسبت هفته بازديد همگاني سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با مسئولين آموزش و پرورش، استانداري، شهرداري در خصوص حمايت از آموزشهاي فني و حرفه اي و به تبع آن اشتغال زايي در بين جوانان استان ديدار و گفتگو کرد.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي هدف از اين ديدار را بررسي راهکارهاي اجرايي گسترش سطح تعاملات و همکاري ها ميان چند دستگاه و تاکيد بر اهميت آموزش هاي مهارتي عنوان کرد.
فروزنده مدير کل روابط عمومي استانداري استان در اين جلسه گفت :مهارت در خانواده ها کمرنگ شده است و  بسياري از آسيب هاي اجتماعي که در سطح استان دامن گير جوانان ماست بر اثر اين است که مهارت و حرفه آموزي مورد توجه قرار نگرفته است. وي گفت: کارآموزي که براي کسب مهارت قدم بر مي دارد به اين نتيجه رسيده که بايد متحول گردد.
فروزنده تأکيد کرد: روابط عمومي ها مي توانند با توجه به نياز جامعه و بازار کار در خصوص حرفه هاي جديد و آموزشهاي مهارتي در سطح دانشگاهها؛ مدارس و جوانان تبليغات گسترده نمايند و جوانان را به سوي مهارت آموزي سوق دهند.
مؤمني معاون شهردار شهرستان شهرکرد در اين جلسه گفت: اين روزها جوانان و نوجوانان بايد بدانند که از نوجواني بايد به فکر يادگيري مهارت فني و حرفه اي باشند. وي در ادامه در خصوص همکاري با آموزش فني و حرفه اي و تبليغات وسيع در سطح شهر  قول مساعد داد.
ايزدي از دفتر امور اجتماعي استانداري در اين جلسه گفت: آموزشهاي فني و حرفه اي را مي توان به عنوان يکي از ارگانهاي افزايش دهنده اعتماد بنفس ياد کرد و گفت: اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  نقش بسزايي در کاهش آسيب هاي اجتماعي در بين خانواده هاي بي سرپرست، بد سرپرست، زندانيان و معتادين و حاشيه نشينان شهر دارد. وي اضافه کرد: آموزشهاي فني و حرفه اي در بين دانش آموزان کم بضاعت و خانواده هاي آنان مي تواند فرزندان اين مرز و بوم را از تباهي و نيستي در بزرگسالي نجات دهد.
کريمي نماينده آموزش و پرورش در اين جلسه گفت: خواستار فراگيري يک کار و مهارت به دانش آموزان در حين تحصيل هستيم، که خوشبختانه امروز مسئولين کشوري با درک عميقي از اهميت آموزش هاي مهارتي در رشد و توسعه کشور و جايگاه اين آموزش ها در راستاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار عزم خود را در جهت توسعه و گسترش بيش از پيش آموزش هاي مهارتي و ترويج فرهنگ مهارت آموزي در سطح جامعه جزم کرده اند.
لازم به توضيح است در پايان جلسه حاضرين از کارگاههاي آموزشي مرکز شماره يک شهرکرد بازديد کردند.

 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن