کد مطلب: 72186
به گزارش روابط عمومي اداره کل:
حضور مشاوران آموزش و پرورش ناحيه دو شهرستان شهرکرد در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
تاریخ انتشار : 1398/02/10
نمایش : 306
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، در اقدامي ابتکاري و براي اولين بار مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان شهرکرد اقدام به دعوت از کارشناسان مشاوره ناحيه دو آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد کرد تا با معرفي سازمان، شرح فعاليت ها و بيان پتانسيل هاي بالقوه موجود در اين مجموعه ي فني و تخصصي در حيطه سخت افزاري و نرم افزاري به کارشناسان مشاوره مدارس بتواند گامي محکم و استوار در شناسايي فرصت هاي پيش روي دانش آموزان بيش از پيش بر دارد.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن تبريک پيشاپيش هفته معلم گفت: يکي از تفاهمنامه هايي که سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به صورت مشترک با سازمان آموزش و پرورش کشور منعقد کرد، طرح ايران مهارت است که در اين طرح به روشني قابل درک است که با همکاري اين دو ارگان مي توان در خصوص تربيت و پرورش فرزندانمان و همچنين ايجاد فضا و جامعه اي سالم و به دور از هر گونه آلودگي اقدامات مؤثري انجام داد.
آماره گفت: يکي از رسالتهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، جهت جامعه هدف خود، امر مشاوره و هدايت هاي آموزشي به متقاضيان يادگيري آموزش هاي فني و مهارتي مي باشد، که از اين رو کارشناسان مشاوره مراکز در سه دوره - ابتداي دوره، حين دوره و انتهاي دوره - اقدام به مشاوره هاي فني و تخصصي براساس نياز کارآموزان نموده و جهت آشنايي علاقمندان به امر فراگيري آموزش هاي مهارتي در دو بازه شش ماهه اول (ارديبهشت ماه) و شش ماهه دوم (آبان ماه) اقدام به برگزاري بازديدهاي همگاني (حضور مدارس در کارگاهها) مي نمايند.
آماره گفت: هدف از دعوت مشاوران آموزش و پرورش به اين مجمع استفاده از ظرفيت هاي نيروي انساني و تبادل اطلاعات علمي مفيد کارشناسان مشاور هر دو دستگاه جهت راهنمايي و هدايت دانش آموزان به سمت و سوي آموزشهاي به روز و کارآمد در بازار کار بعد از تحصيل فرزندان اين جامعه مي باشد.
 لازم به ذکر است، در اين جلسه علاوه بر بحث و تبادل نظر در خصوص فرصت ها، نقاط قوت، ضعف و چالش هاي موجود و ارائه راهکارهاي پيشنهادي از هر دو متولي آموزشي، نقاط اشتراک بسياري جهت برنامه ريزي هاي آتي اين دو سازمان شناسايي و دسته بندي شد. 
محمديان کارشناس مشاوره و هدايت شغلي مرکز شماره يک شهرستان شهرکرد گفت: شناسايي و معرفي دانش آموزاني که مهارت هاي فني در حوزه هايي منطبق بر المپياد ملي مهارت داشته باشند نيز يکي از توافقات صورت گرفته شده بين اين دو ارگان بود.
لازم به ذکر است، کارشناسان مشاوره در اين جلسه با پايگاه الکترونيکي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، پرتال آموزشي و سامانه ملي استانداردهاي آموزشي به صورت کامل آشنايي پيدا کردند.
محمديان گفت: بازديد از کارگاههاي مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران و برادران شهرستان شهرکرد سبب گرديد تا نگاه کارشناسان مشاوره مدارس به امر مهارت آموزي، نگاهي عميق در ابعاد مختلف علمي، اقتصادي و اجتماعي باشد.
لازم به ذکر است اين نشست با حضور 32 نفر از کارشناسان مشاوره مدارس ناحيه دو شهرستان شهرکرد بود و نظير اين برنامه نيز جهت کارشناسان مشاوره ناحيه يک آموزش و پرورش شهرکرد در دستور کار قرار گرفته شده است.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن