کد مطلب: 72212
به گزارش روابط عمومي اداره کل:
برگزاري کارگاه مشترک مشاوره شغلي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در دانشگاه پيام نور شهرکرد
تاریخ انتشار : 1398/03/07 13:49:38
نمایش : 329
  به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان کارگاه يکروزه مشاوره شغلي توسط مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان شهرکرد جهت دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرکرد در محل آن دانشگاه برگزار گرديد.
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان: هدف از برگزاري اين دوره را، آشنايي دانشجويان با رشته هاي مورد آموزش در اين مرکز عنوان نمود و با بيان اين موضوع که سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور تنها متولي امر آموزش هاي غير رسمي در کشور معرفي و شناخته مي شود خاطر نشان ساخت، اعتقاد راسخ به اين مهم داريم که، افراد داراي مهارت در هر شغلي کار آفرين هستند و قطعا بواسطه مهارت هاي لازمي که در رشته خود ديده اند بيکار نخواهند ماند.
قهرمان آماره در ادامه گفت: آموزش هاي فني و حرفه اي در چهار خوشه صنعت، کشاورزي، خدمات و فرهنگ و هنر با دارا بودن استانداردهاي آموزش، شغلي و شايستگي مرتبط با رشته هاي مذکور سبب ميگردد تا نياز بازار کار به نيروهاي آموزش ديده و متخصص منطبق با بازار کارتربيت گردد.
کارشناس مشاوره مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان شهرکرد، پتانسيل هاي بالقوه و موجود در مرکز فني و حرفه اي شهرستان شهرکرد به لحاظ نيروي انساني، مربيان با دانش و تجربه بالا و قابليت هاي نرم افزاري و سخت افزاري کارگاههاي آموزشي مطابق با استانداردهاي آموزشي و استقبال چشمگير مخاطبين نيازمند و علاقمند به امر فراگيري آموزش هاي مهارتي را از شاخص هاي اين مرکز بر شمرد و برگزاري کارگاه مشاوره شغلي در دانشگاه پيام نور شهرکرد را بعنوان گامي نخست در ارائه آشنايي مخاطبين با حرفه و شغل هاي بازار کار بواسطه فراگيري آموزش هاي مهارتي بيان کرد.
مرتضي محمديان کارشناس مشاوره و هدايت شغلي مرکز شماره يک شهرکرد گفت:  يکي از دلايل کاهش مخاطبين علاقمند به امر آموزش هاي مهارتي درسنوات گذشته مدل عرضه محوري اين آموزش ها مي باشد. وي در ادامه بيان کرد: با آسيب شناسي که از سوي سازمان فني و حرفه اي کشور در اين خصوص صورت گرفت سياست جديد آموزش ها را بر اصل مدل تقاضا محوري از سوي مخاطبين مي دانم.
در پايان اين همايش ليست رشته هاي مورد تقاضا از سوي دانشجويان دانشگاه پيام نور جهت فراگيري آموزش هاي مهارتي به مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان شهرکرد جهت برنامه ريزي هاي مشترک آتي تهيه گرديد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن