کد مطلب: 72219
به گزارش روابط عمومي:
دومين جلسه هيات نظارت آموزشگاههاي آزاد تشکيل شد
تاریخ انتشار : 1398/03/23
نمایش : 143
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ، دومين جلسه هماهنگي هيأت نظارت آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي استان با حضور مدير کل، معاون آموزش پژوهش و برنامه ريزي ورييس آموزشگاههاي آزاد و اعضاي هيأت نظارت آموزشگاه هاي آزاد استان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

رييس آموزشگاه آزاد با اشاره به تغييرات صورت گرفته در آيين نامه ها و بخشنامه هاي سازمان ، مطالعه دقيق اين آيين نامه ها از سوي اعضاي هيأت نظارت جهت تصميم گيري صحيح و بهبود نظرات کارشناسي را در جلسات و نشست هاي تخصصي خواستار شد.
طاهري همچنين خاطرنشان کرد: همکاري در بين مسئولين آموزشگاه هاي آزاد استان و استفاده از ظرفيت هاي جديد آموزشي باعث تقويت و توانمندسازي آموزشگاه هاي آزاد خواهد شد.
شايان ذکر است در ادامه اين نشست، نسبت به افزايش رشته چند آموزشگاه  و رسيدگي به درخواست هاي آموزشگاه هاي آزاد استان بحث و گفتگو شد که اعضاي هيأت نظارت پس از بررسي و ارزيابي دقيق ، نتيجه تصميم گيري را متعاقباً به اطلاع آموزشگاه  خواهند رساند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن