کد مطلب: 72220
به گزارش روابط عمومي:
برگزاري جلسه کانون انجمن صنفي آموزشگاههاي آزاد در دفتر مدير کل
تاریخ انتشار : 1398/03/23 11:28:03
نمایش : 160
به گزارش روابط عمومي آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، رئيس کانون انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي استان در جلسه اي که  در اداره کل  برگزار گرديد، ضمن تشکر از همکاري خوب آموزش فني  و حرفه اي استان با اين کانون  گفت با   تشکيل اين کار گروه از فعاليتهاي موسسات غير مجاز در حوزه آموزشي جلوگيري خواهد شد
.سرکار خانم فتحي در مورد طرح ايران مهارت گفت: اين طرح در سال جاري اجرا مي گردد و همچنين در خصوص اجرا جلساتي بين آموزش و پرورش و اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و کانون صنفي آموزشگاههاي آزاد در سطح استان خبر داد وگفت: تصميم هاي مشترکي در خصوص اجراي اين طرح اتخاذ مي گردد.
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان در اين جلسه به  نمايشگاه صنايع دستي واقع در مرکز شماره يک برادران شهرکرد اشاره کرد و گفت کانون مي تواند با استفاده از اين نوع نمايشگاهها هم آموزش  و هم توليد و در نهايت فروش خوبي داشته باشد که اين کار با تلاش اعضائ کانون  محقق مي گردد.
آماره با اشاره به تشکيل کميته هاي تخصصي در کانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني وحرفه اي گفت: با حضور افراد خبره و دلسوز مي توانيم شاهد تحولات جديد در آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي باشيم.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن