کد مطلب: 72221
در سالن جلسات اداره کل برگزار شد
اجراي دوره آموزشي جهت بازرسين آموزشگاههاي آزاد
تاریخ انتشار : 1398/03/23 11:33:13
نمایش : 183
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري  جلسه اي با حضور مدير کل  و رييس آموزشگاههاي آزاد و بازرسين  آموزشگاههاي آزاد در سالن جلسات اداره کل آموزش فني و حرفه اي تشکيل گرديد.
طاهري رييس آموزشگاههاي آزاد در اين جلسه گفت:  بحت بازرسي از آموزشگاههاي آزاد بايد بسيار جدي گرفته شود زيرا آموزشگاههاي آزادي که در سطح شهر فعاليت مي کنند به عنوان نمايندگان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان هستند و بايد با نظارت اداره کل صورت گيرد و بازرس آموزشگاه بايد بر کليه قوانين و ضوابط  اشراف کامل داشته باشد.
طاهري در ادامه  گفت: آموزشگاهها  موظف به اجراي قوانين و ضوابطي  هستند که در آئين نامه آموزشگاههاي آزاد پيش بيني شده است.
آماره مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان در پايان از توضيحات رييس آموزشگاههاي  آزاد تشکر کرد و گفت : بازرسي ازآموزشگاه هميشه بايد با حسن خلق و خوشرويي  همراه باشد و نتيجه اين بازرسي ها بهبود ارائه خدمت و ارزش گذاري بر مهارت آموزي باشد.
آماره اشاره کرد: بازرسهايي که از سوي اداره کل آموزش فني و حرفه اي اعزام مي شوند بايد از صحت قوانين اجرايي و دقت کافي در اين خصوص برخوردار باشند که اين امر با نظارت دقيق و از نزديک با تهيه گزارش محقق ميگردد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن