کد مطلب: 72222
به گزارش روابط عمومي:
کارگاه آموزشي ثبت نام تمديد و تعويض تشکيل شد
تاریخ انتشار : 1398/03/23 13:08:09
نمایش : 165
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، کارگاه آموزشي ثبت نام تمديد و تعويض با حضور رييس اداره سنجش مهارت و ارزشيابي استان و کارشناسان آزمون وجمعي از مسئولين دفاتر پيشخوان دولتي در سالن جلسات اداره کل برگزار گرديد.
احمدپوررييس اداره سنجش مهارت و ارزشيابي استان در ابتداي جلسه درخصوص  اهميت گواهينامه هاي فني صادر شده از طرف آموزش فني و حرفه اي توضيحات لازم را ارائه نمود و با توجه به اهميت موضوع و قابل ويرايش نبودن اطلاعات فردي در خصوص نحوه صحيح ثبت اطلاعات توسط کاربران دفاتر پيشخوان تاکيدات لازم را مطرح کرد.
درادامه کارشناسان مربوطه تمامي فرايندهاي ثبت نام،  تمديد و تعويض  گواهينامه هاي صادر شده را به صورت عملي آموزش دادند مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان هدف از اين جلسات آموزشي را ارائه خدمت بهينه به مردم و همچنين کاهش اشتباهات سيستمي و جلوگيري از سردرگمي مراجعه کنندگان مطرح کرد.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن