کد مطلب: 72234
به گزارش روابط عمومي:
آزمون الکترونيکي جذب سرباز مربي برگزارشد
تاریخ انتشار : 1398/04/04 08:20:56
نمایش : 312
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري آماره مدير کل استان از آزمون الکترونيکي سرباز مربي اعزامي يکم شهريور ماه خبر داد
آماره مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: به منظور تامين بخشي از نيروهاي موردنياز آموزشي، از بين متقاضيان داراي شرايط با توجه به ضوابط براي رفع نياز مناطق آموزشي محروم استان سرباز مربي جذب مي کنيم
وي گفت:اين آزمون در دو مقطع کارشناسي وکارشناسي ارشد که در مقطع کارشناسي مهندسي مکانيک( گرايشهاي ساخت و توليد-مکانيک خودرو ) و مهندسي جوش ونيز در مقطع کارشناسي ارشد رشته هاي برق و کامپيوتر برگزار مي گرددودر صورت قبولي براي مصاحبه تخصصي و آزمون عملي وانجام مراحل اداري و گزينش دعوت خواهند شد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن