کد مطلب: 72235
به گزارش روابط عمومي:
کميته حقوق شهروندي در اداره کل تشکيل شد
تاریخ انتشار : 1398/04/04 08:29:40
نمایش : 322
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي  استان چهار محال و بختياري جلسه کميته   حقوق شهروندي در سالن جلسات اداره کل با حضورمعاون دادستان دادگستري تشکيل شد.
آماره مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان گفت :امروزه اغلب افراد در محيط‌هاي شهري زندگي مي‌کنند و آنچه مسلم است اين است که در فضاي زندگي شهري رفع نيازها از طريق تعاملات متقابل افراد با يکديگر صورت مي‌پذيرد. لذا آنچه در روند اين نوع زندگي ضروري به نظر مي‌رسد،  ساختن روابط افراد در جامعه‌ي شهري به جهت جلوگيري از هرج‌ومرج و بي‌ثباتي در جامعه است. براي همين مي‌خواهيم  بدانيم که حقوق شهروندي چيست.
موسوي معاون دادستان دادگستري استان گفت :در واقع حقوق شهروندي آميخته‌اي است از وظايف و مسئوليت‌هاي شهروندان در قبال يکديگر ، شهر و دولت يا قواي حاکم و مملکت و همچنين حقوق و امتيازاتي که وظيفه تامين آن حقوق بر عهدهٔ مديران دولت يا به طور کلي قواي حاکم مي‌باشد. به مجموعه اين حقوق و مسئوليت‌ها حقوق شهروندي گفته مي شود.
وي به تعدادي از اين حقي که همه شهروندان دارند مانند حق دسترسي به فضاي مجازي وحق رفاه و تامين  اجتماعي وحق محيط زيست سالم وتوسعه پايدار و غيره... اشاره کرد.
درپايان بر امکان دسترسي  آسان متقاضيان به خدمات دستگاه، رعايت حفظ کرامت وشان ارباب رجوع ، اجراي سالم دستورالعمل وبخش نامه ها، فرايند سازي خدمات و فعاليت هاي دستگاه، حفظ حريم خصوصي افراد وگسترش خدمات الکترونيکي  تاکيد گرديد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن