کد مطلب: 72236
به گزارش روابط عمومي:
نقش تاثير گذار آموزش فني و حرفه اي در قرارگاه مهارت آموزي سربازان
تاریخ انتشار : 1398/04/05 13:24:30
نمایش : 405
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري  نشست مشترک انساني قرارگاه مهارت آموزي کارکنان وظيفه با حضور سردار نيروي انتظامي استان و مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان و ديگر دستگاههاي دولتي در ستاد نيروي انتظامي استان تشکيل شد.
سردار غلامزاده فرمانده نيروي انتظامي استان گفت :دوران سربازي داراي اهميت ويژه‌اي است؛ چرا که جوانان حدود 2 سال از بهترين سال‌هاي زندگي خود را در اين دوره سپري مي‌کنند. از اين رو لازم است توجه ويژه‌اي به سربازي داشته باشيم از طرفي  جمعيت سربازان هر سال کاهش مي يابد که فرصت مناسبي براي بهينه سازي سربازي با اجراي طرح مهارت آموزي به وجود آمده است چرا که اجراي اين طرح زمينه سازي اشتغال جوانان را فراهم مي آورد.
وي گفت: هدف از برگزاري اين نشست تعامل  و مشارکت دستگاهها و نهادها براي تحقق اهداف مهارت آموزي سربازان است.
آماره مدير کل آموزش  فني و حرفه اي استان گفت: ازآنجايي که نقش تاثير گذاري آموزش فني و حرفه اي در ايجاد اشتغال پايدار،موثر و غير قابل انکار است لذا توانمند سازي سربازان از نظر مهارت هاي فني و حرفه اي نقشي اثر گذار در کاهش آسيبهاي اجتماعي و همچنين شکوفا کردن خلاقيت جوانان دارد.
آماره گفت :در راستاي همين برنامه ما دوره هاي آموزشي با استانداردهاي کوتاه مدت که هم تاثير گذار باشد و هم اشتغال زا برگزار ميکنيم .
وي در پايان گفت :اگر آموزشهاي مهارتي سربازان به صورت پودماني  انچام پذيرد به اين صورت که  در پايان هر دوره آموزشي  جلسه اي با حضور مشاوره هاي شغلي مناسب همان رشته گذاشته شود مي تواند در راستاي ايجاد اشتغال تاثير مثبتي داشته باشد
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن