کد مطلب: 72237
به گزارش روابط عمومي:
تفاهم نامه اي في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و بيمه ملت منعقد شد
تاریخ انتشار : 1398/04/05 13:31:05
نمایش : 466
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چها محال و بختياري تفاهم نامه اي في ما  بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان وبيمه ملت به منظور توسعه همکاري هاي پايدار در سالن جلسات اداره کل  منعقد شد
آماره مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت :استان چهارمحال و بختياري يکي از استانهاي تاريخي و قديمي کشور است که مهد توليد بسياري از صنايع دستي کشور به شمار مي رود.وي خاطرنشان کرد عشايري بودن و وجود منابع اصلي توليد صنايع دستي در اين استان موجب شده که مردم اين استان در توليد صنايع دستي از جمله قالي بافي و گليم بافي فعاليت کنند.
آماره گفت:از آنجايي که بيمه براي فرد قالي باف و يا گليم باف و غيره يک اميد به زندگي مي باشد پس بيمه شدن اين افراد بايد از ويژگيهاي خاصي برخوردار باشد وي گفت:اگر چنانچه بيمه ملت  نسبت به بيمه هاي ديگر از ويژگيهاي خاصي برخوردار است بايد به طور کامل ازجمله تهيه خبر ونيز پوستر وشبکه هاي اجتماعي  به مردم اطلاع رساني گردد.
امين احمديان معاون بازاريابي و فروش بيمه ملت گفت:بيمه ملت ثبت نام و ارائه کليه خدمات بيمه هاي زندگي مورد نياز کار آموزان آموزش فني و حرفه اي از جمله( شاغلين مشاغل خانگي وزنان خانه دار و بيمه ويژه روستائيان و غيره ) که به مراکز آموزشي سطح استان مراجه ميکنند مطابق شرايط ومقرراتي که در تفاهم نامه بين  بيمه ملت واداره کل آموزش فني و حرفه اي استان منعقدشد ارائه مي نمايد.
آماره خاطر نشان کرد:آموزش فني و حرفه اي متعهد مي گردد کليه بيمه نامه هاي درخواستي متقاضيان  (کارآموزان وابسته به سازمان) رادرراستاي ترويج فرهنگ بيمه هاي زندگي ،توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ونيز تامين رفاه و امنيت مردم  ارائه نمايد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن