کد مطلب: 72239
به گزارش روابط عمومي:
مرکز scdدر دانشگاه پيام نور تاسيس شد
تاریخ انتشار : 1398/04/15 11:26:44
نمایش : 149
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري مرکزscd  (ارتقاء مهارت و شايستگي دانشجويان )دردانشگاه پيام نورتاسيس شد.
 
آماره مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: هدف از آموزشهاي جوار دانشگاهي ، افزايش توانمندي فارغ التحصيلان دانشگاهي و ارتقاء صلاحيتهاي حرفه اي است .
وي گفت: دوره هاي مهارتي جواردانشگاهي در دانشگاهها علاوه بر کسب مهارت و تخصص عملي به ارتقاي کيفيت علمي دانشجويان در مقاطع بالاترکمک مي کند.
 
طالبي کارشناس آموزش گفت :در واحد کار آموزي دانشجويي در ترم بهار 180 دانشجوجذب شد و براي ترم تابستانه نيازسنجي هاي مربوطه صورت گرفته وبه زودي از سوي دانشگاهها اعلام ،و اجرا مي گردد.
طالبي گفت:در دانشگاه پيام نورمرکزارتقا مهارت و شايستگي دانشجويان تاسيس ،و دو دوره( برنامه نويسي با مطلب ،نرم افزار sowlidwork )اجراشده و جلسه مشاوره شغلي با هماهنگي دانشگاه براي دانشجويان برگزارگرديد.
وي خاطر نشان کرد:دردانشگاه شهرکرد و آموزشکده پسران نياز سنجي ها صورت گرفته و مرکز ارتقاءمهارت وشايستگي دانشجويان به زودي در اين دو مکان تاسيس ميگردد لازم به ذکر است طبق قرارداد واحد هاي عملي دروس دانشجويان  دانشگاه پيام نور ودانشگاه آزاد در مراکز آموزشي اين استان اجرا گرديد
 
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن