کد مطلب: 72243
آگهي مزايده واگذاري فضاهاي مازاد اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
تاریخ انتشار : 1398/04/23
نمایش : 378
اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در نظر دارد  با توجه به فايل پيوست تعدادي از فضاهاي مازاد مراکز زير مجموعه اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان را به مزايده گذارد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن