کد مطلب: 72304
به گزارش روابط عمومي:
اولين موافقت نامه اصولي مرکز جوار کارگاهي شرکت صبا فولاد زاگرس در استان صادر گرديد
تاریخ انتشار : 1398/06/05 10:34:33
نمایش : 173
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي  استان چهارمحال و بختياري اولين موافقت نامه اصولي مرکز جوار کارگاهي شرکت صبا فولاد زاگرس در استان چهار محال و بختياري صادر گرديد.
آماره مدير کل آموزش فني و حرفه اي  استان گفت: مراکز جوار کارگاهي به منظور گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي و تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز صنايع ايجاد مي شوند و نسبت به آموزش رشته هاي مورد نياز ، با نظارت و هدايت آموزشي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان فعاليت  مي نمايند.
وي خاطر نشان کرد: جهت ارتقاء سطح مهارت کارکنان و کارگران شرکت صبا فولاد زاگرس  اين مرکز تاسيس مي شو
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن