کد مطلب: 72305
به گزارش روابط عمومي:
به منظور همسو شدن آموزشهاي فني و حرفه اي با شرکت پتروشيمي لردگان قراردادي منعقد شد
تاریخ انتشار : 1398/06/09 10:11:24
نمایش : 102
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري به منظور همسو شدن آموزشهاي فني و حرفه اي با شرکت پتروشيمي لردگان  قراردادي جهت اجراي دوره هاي آموزشي  با اين شرکت بسته شد.
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت : از آنجائيکه شرکتهاي خصوصي در توسعه کشور نقش بسزائي دارند از اين رو نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در تحقق اين مسير کم رنگ نيست و آموزشهاي فني و حرفه اي بايد در راستاي تقاضاي روز شرکتها و صنايع  با توجه به سياستهاي شوراي مهارت استان انچام شود.
آماره خاطر نشان کرد:به منظور استفاده از ظرفيتهاي مشترک اداره کل آموزش فني و حرفه استان و شرکت پتروشيمي لردگان وهمچنين به منظور ارتقاء کيفيت آموزشهاي فني و حرفه اي و همسو شدن  فعاليتهاي آموزشي با نياز واقعي قراردادي بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي و کارخانه پتروشيمي لردگان بسته شد.
وي اجراي اينگونه قراردادها را  باعث هم افزائي بين بخشهاي خصوصي و دولتي دانست  که در نهايت منفعت آن نصيب جوانان اين استان خواهد شد.
مدير عامل شرکت پتروشيمي لردگان گفت: اين شرکت به دليل موقعيت خاص ، يکي از پتروشيمي هاي ويژه ايران بوده که با اتکاء به مجموعه توانمند خود توانسته گامهاي بزرگي در صنعت پتروشيمي کشور بردارد.
ايشان در پايان از همکاري  با آموزش فني و حرفه اي استان ابراز خرسندي کرد و آموزشهاي فني و حرفه اي را در توانمند سازي نيروهاي صنعت پتروشيمي لازم و ضروري دانست.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن