کد مطلب: 72308
به گزارش روابط عمومي:
بازديد مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان از مرکز آموزش فني و حرفه اي لردگان
تاریخ انتشار : 1398/06/11 09:23:48
نمایش : 183
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان از مرکزآموزش فني و حرفه اي لردگان بازديد بعمل آورد.
 مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان در اين بازديد توانمنديها و نقايص آن مرکزرا مورد ارزيابي قرار داد و با حضور در کارگاههاي آموزشي فعال با مربيان و کارآموزان آن در خصوص نحوه آموزش، تجهيزات، ابزار آموزشي و فرآيند آموزشهاي فني و حرفه اي تبادل نظر و مقرر شد، فهرست ابزار و مواد مصرفي مورد نياز کارگاهها در اسرع وقت تهيه و براي تصميم گيري به مرکز استان ارسال شود.
آماره در جمع همکاران و مربيان  مرکز لردگان گفت:فضاي همدلي براي توسعه آموزشهاي مهارتي بايد در دستور کار قرار بگيرد.
وي در اين جمع به بحث و گفتگو با همکاران اين مرکز پرداخت و نسبت به رفع مشکلات قولهاي مساعدي داد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن