کد مطلب: 72311
به گزارش روابط عمومي:
کميته رفاه در دفتر مدير کل تشکيل شد
تاریخ انتشار : 1398/06/14 10:15:19
نمایش : 258
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري  کميته رفاه  با حضورمدير کل و اعضاء کميته  در دفتر مدير کل تشکيل شد
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان  گفت : هدف از تشکيل کميته رفاه  تلاش براي کيفي سازي برنامه هاي رفاهي و ارائه خدمات شايسته به کارکنان مي باشد.
وي خاطر نشان کرد:جلب مشارکت کارکنان  در ارائه خدمات رفاهي بايد در اولويت قرار گيرد.
اين جلسه مصوباتي را نيز  در پي داشت از جمله 1- مقرر گرديد که در خصوص پيگيري امور مربوط به مسکن همکاران اهتمام ويژه صورت گيرد 2-جلسه اي با حضور نمايندگان تام الاختيار و مطلع به امور رفاهي ادارات عضو شوراي هماهنگي  در سالن جلسات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تشکيل شود و در خصوص فعاليتهاي رفاهي کارکنان  به صورت مشترک تبادل نظر گردد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن