کد مطلب: 72342
به گزارش روابط عمومي:
استارتاپ فرش دست باف در مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره 7 هفشجان برگزار شد
تاریخ انتشار : 1398/07/25 09:55:06
نمایش : 308
به گزارش  روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري ،بدنبال برگزاري استارتاپ فرش دست باف مرکز آموزش فني و حرفه اي هفشجان پس از ثبت  ايدها اين روييداد با حضور معاونت محترم آموزش و پزوهش و رييس اداره آموزش و داوران از شرکت تعاوني فرش دست باف  برگزار شد.
آماره مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت:استارتاپ يعني ايده جديد و نو که تمرکز اصلي ما آگاهي رساني از اين ايده و اجراي کم نقص آن مي باشد.
وي خاطر نشان کرد:ظرفيتي  که در راستاي ايجاد اشتغال  پايدار در سطح استان مي تواند موفق  عمل کند بحث صنايع دستي به ويژه صنعت فرش دست باف مي باشد.
بني طالبي  رييس مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره 7 هفشجان بيان داشت : ايده هاي به ثبت  رسيده در استارتاپ فرش  ،رنگ آميزي خامه به روشهاي سنتي جديد ،اندازه هاي فرش در سايز مختلف به شکل مربع و دايره،ترکيب نقوش سنتي مدرن،رنگ آميزي ثابت خامه با مواد خارجي ،بافت همزمان چند فرش در يک کارگاه، مي باشد.
وي خاطر نشان کرد: در اين روييداد هريک از شرکت کنند گان ايده پرداز به بيان و تشريح ايده هاي  خود پرداختند که در پايان  با راي داوران ،رنگ آميزي خامه به روشهاي سنتي جديد به عنوان ايده برگزيده انتخاب شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن