کد مطلب: 72343
به گزارش روابط عمومي:
تفاهم نامه اي بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و سازمان عمران و باز آفريني فضاي شهري منعقد شد
تاریخ انتشار : 1398/07/28 10:21:55
نمایش : 218
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي  استان چهار محال و بختياري تفاهم نامه بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  و سازمان عمران و باز آفريني فضاي شهري  منعقد شد.
آماره مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: در راستاي ايجاد و گسترش همکاري آموزشي ،ظرفيت سازي  و سازماندهي مکان جهت برگزاري دوره هاي آموزشي ونيز گسترش ارتباطات و زمينه همکاري بين مجموعه ها  و همچنين  ارتقاءمهارت  تفاهم نامه واگذاري 16 باب مغازه از مجتمع مهرگان  با سازمان عمران و باز آفريني فضاي شهري به امضاء رسيد.
آماره خاطر نشان کرد:هدف از اين تفاهم نامه تجميع آموزشگاه هاي آزاد در يک مکان است  که بتوانند توليدات و توانمنديهاي خود را به معرز نمايش بگذارند.
وي اظهار داشت : تجميع آموزشگاه ها در اين مجتمع نه تنها به رونق  بازار و فعال شدن نهادهاي مردمي کمک مي کند بلکه از لحاظ اقتصادي  براي شهر واستان خوب مي باشد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن