کد مطلب: 72347
به گزارش روابط عمومي:
در روز دوم استارتاپ صنعت جوش ايده پردازان اقدام به تيم سازي کردند
تاریخ انتشار : 1398/08/04 12:22:23
نمایش : 384
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش  فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري، در روز دوم استارتاپ صنعت جوش  ايده پردازان بر اساس ايده مطرح شده اقدام به تيم سازي کردند.
آماره مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: با توجه به آراي مخاطبين  و علاقه مندان حاضر در اين استارتاپ ايده پردازان بر اساس ايده مطرح شده خود اقدام به تيم سازي نموده تا بتوانند نسبت به ايده مطرح شده  طرح خود را عملياتي کنند.
آماره افزود: تيم هابا حضور کار شناساني در رشته هاي مهندسي نرم افزار ،جوش ، برق و کارآفريني  تشکيل شد.
وي خاطر نشان کرد : مربيان و تسهيل گران اين رخداد ملي نيز در کنار تيم ها جهت هر چه بهتر شدن ايده ها و عملياتي کردن ايده ها حضور فعال و چشم گيري داشتند.
شايان ذکر است : بوم کسب و کار استفاده شده دراين استارتاپ ملي  بوم کسب و کار ناب که شامل مشکل يا صورت مسئله ،راه حل ، معيارهاي کليدي، زير ساخت هاي هزينه اي ،ارزش منحصر به فرد ، برتري خاص ، کانالها ، بخش مشتريان ، و جريان درآمدي  مي باشد.
در پايان آماره از تيم هاي تشکيل شده  بازديد بعمل آورد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن