کد مطلب: 72373
به گزارش روابط عمومي:
استاندارد سازي و ارتقاي آموزش هاي مهارتي به سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1398/09/18
نمایش : 188
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري ، به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور دستور رئيس جمهوري در خصوص استانداردسازي و ارتقاي آموزش هاي مهارتي به سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ شد 
دکتر حسن روحاني: در برخي از مشاغل، گواهي نامه مهارت بايد ارزش بالاتري نسبت به مدارک آموزشي داشته باشد
دستور رئيس جمهوري مبني بر « استانداردسازي و ارتقاي آموزش هاي مهارتي» براي ارتقاي گواهي نامه هاي مهارتي و صلاحيت شغلي در نظام استخدامي کشور به سازمان اداري و استخدامي ابلاغ شد.  
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، به دنبال مکاتبه محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با رئيس جمهوري در خصوص پيش بيني جايگاهي براي گواهي نامه هاي مهارتي و صلاحيت شغلي در نظام استخدامي کشور به منظور تحقق مهارت گرائي به جاي مدرگ گرائي و در نتيجه افزايش کيفيت توليدات و خدمات و کاهش نرخ بيکاري در کشور، دستور رئيس جمهوري با موضوع استانداردسازي و ارتقاي آموزش هاي مهارتي به سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ شد. 
پي نوشت رئيس محترم جمهوري به شرح زير است؛
«مسأله حائز اهميت است. بررسي فوري وگزارش شود. در برخي از مشاغل، گواهي نامه مهارت بايد ارزش بالاتري نسبت به مدارک آموزشي داشته باشد.»
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن